Kriminalvården slipper kritik för inställda permissioner

KRIMINALVÅRDEN2022-09-28
Kriminalvården undgår kritik från Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning av hur myndigheten hanterat permissioner under pandemin, då ett antal permissioner ställdes in.

Med utgångspunkt från en anmälan från en intagen vid kriminalvårdsanstalten i Umeå i juni 2021 har JO granskat de begränsade möjligheterna till permissioner under pandemin. De som berördes var främst intagna med särskilda villkor. JO konstaterar att det funnits skäl att prioritera att kompensera gruppen, men anser att Kriminalvården i stort gjort just det. JO noterar också att Kriminalvården under pandemin internt lyfte behovet av omprövning av de intagnas särskilda villkor för att de skulle kunna komma vidare i verkställighetsplaneringen.

”Det är positivt att Kriminalvården i det exceptionella läge som rådde under pandemin har vidtagit åtgärder som rimligen kunnat krävas av myndigheten, för att säkerställa att intagna med särskilda villkor inte skulle drabbas onödigt hårt till följd av de begränsade möjligheterna till permission”, skriver JO Katarina Påhlsson i sitt beslut.

JOs utredning visar att åtminstone två av den aktuella anmälarens permissioner ställts in på grund av personalbrist under pandemin. JO konstaterar att det är beklagligt för den intagne, men noterar samtidigt att det inte ledde till att placeringen av honom i en anstalt av lägre säkerhetsklass fördröjdes. Därför finner hon inte anledning att uttala någon kritik mot Kriminalvården.

”För NN är det naturligtvis beklagligt att han inte fått möjlighet att genomföra det maximala antalet permissioner under den första permissionsperioden. Jag noterar dock att Kriminalvården därefter såg till att NN redan efter en dagspermission på egen hand placerades i en anstalt av säkerhetsklass 3. Personalbristen ledde således inte till någon fördröjning av placeringen av honom i en anstalt av lägre säkerhetsklass”, skriver JO och avslutar ärendet utan några ytterligare uttalanden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.