Kriminalvården slipper kritik för inställda permissioner

KRIMINALVÅRDEN2022-09-28

Kriminalvården undgår kritik från Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning av hur myndigheten hanterat permissioner under pandemin, då ett antal permissioner ställdes in.

Med utgångspunkt från en anmälan från en intagen vid kriminalvårdsanstalten i Umeå i juni 2021 har JO granskat de begränsade möjligheterna till permissioner under pandemin. De som berördes var främst intagna med särskilda villkor. JO konstaterar att det funnits skäl att prioritera att kompensera gruppen, men anser att Kriminalvården i stort gjort just det. JO noterar också att Kriminalvården under pandemin internt lyfte behovet av omprövning av de intagnas särskilda villkor för att de skulle kunna komma vidare i verkställighetsplaneringen.

”Det är positivt att Kriminalvården i det exceptionella läge som rådde under pandemin har vidtagit åtgärder som rimligen kunnat krävas av myndigheten, för att säkerställa att intagna med särskilda villkor inte skulle drabbas onödigt hårt till följd av de begränsade möjligheterna till permission”, skriver JO Katarina Påhlsson i sitt beslut.

JOs utredning visar att åtminstone två av den aktuella anmälarens permissioner ställts in på grund av personalbrist under pandemin. JO konstaterar att det är beklagligt för den intagne, men noterar samtidigt att det inte ledde till att placeringen av honom i en anstalt av lägre säkerhetsklass fördröjdes. Därför finner hon inte anledning att uttala någon kritik mot Kriminalvården.

”För NN är det naturligtvis beklagligt att han inte fått möjlighet att genomföra det maximala antalet permissioner under den första permissionsperioden. Jag noterar dock att Kriminalvården därefter såg till att NN redan efter en dagspermission på egen hand placerades i en anstalt av säkerhetsklass 3. Personalbristen ledde således inte till någon fördröjning av placeringen av honom i en anstalt av lägre säkerhetsklass”, skriver JO och avslutar ärendet utan några ytterligare uttalanden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA