Kritik mot statens regionalpolitik

STATSFÖRVALTNING2022-04-29
Riksrevisionen riktar omfattande kritik mot statens regionalpolitik. Efter en granskning konstaterar myndigheten att den regionala utvecklingspolitiken präglas av otydlighet, kortsiktighet och bristande helhetsperspektiv.

Riksrevisionen konstaterar i ett pressmeddelande att det är 20 år sedan det senast genomfördes en utvärdering av den regionala utvecklingspolitiken. Riksrevisionen har nu granskat regeringens organisering, styrning och uppföljning av regionalpolitiken. Enligt rapporten har regeringen genomfört en rad förbättringar, men de har inte varit tillräckliga för att skapa goda förutsättningar för ett effektivt samlat statligt agerande. På en övergripande nivå går det inte heller att se om målen nås.

”Regeringens insatser har på en övergripande nivå varit alltför otydliga, kortsiktiga och med bristande helhetsperspektiv. Det har försvårat genomförandet av politiken, men även möjligheterna att utvärdera den”, påpekar riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Riksrevisionen konstaterar att det är en komplex uppgift att samordna statens insatser för det regionala utvecklingsarbetet. Regionalpolitiken omfattar många politikområden som sorterar under flera olika departement. Ett grundläggande problem är enligt granskningen att det regionala utvecklingsansvaret inte är tydligt avgränsat. Det försvårar samarbetet mellan regioner och myndigheter inom flera områden som har betydelse för regional utveckling. Det gäller bland annat bredbandsutbyggnad, landsbygdsutveckling, hållbarhet, energi, arbetsmarknad och kompetensförsörjning, skriver Riksrevisionen.

På nationell nivå är det enligt rapporten svårt att få en överblick över den samlade regionala utvecklingspolitikens omfattning och finansiering, eller över hur olika insatser hänger ihop.

”Det gör det svårt att samordna och utvärdera den förda politiken. Det försämrar också regionernas förutsättningar att hantera det regionala utvecklingsansvaret”, konstaterar myndighetens projektledare Peter Jörgensen i pressmeddelandet.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att låta utreda den regionala utvecklingspolitiken. En sådan utredning skulle till exempel kunna svara på om en myndighet borde få helhetsansvar för statens arbete inom regional utveckling, vilka konsekvenser det har fått att regionerna tog över det regionala utvecklingsansvaret och vilka frågor som regioner ska hantera.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.