Kritik mot styrningen av rättskedjan

RÄTTSVÄSENDET2019-05-21
Regeringens styrning av rättskedjan har inte tillräckligt fokus på helheten, enligt Riksrevisionen. Styrningen är alltför inriktad på de enskilda myndigheterna, visar Riksrevisionens granskning.

Enligt Riksrevisionens granskning har regeringen i sin styrning av myndigheterna i rättskedjan inte haft tillräckligt fokus på hela kedjan, som består av polis, åklagare, domstolar och kriminalvård. Verksamheterna och myndigheterna hänger ihop, och myndigheterna påverkas av varandras arbete. För att flaskhalsar inte ska uppstå behöver styrningen hållas samman och ta hänsyn till effekter längs hela kedjan, påpekar Riksrevisionen.

Regeringen och de ansvariga myndigheterna är enligt Riksrevisionen medvetna om behovet av samordning. Trots det har styrningen huvudsakligen varit inriktad på de enskilda myndigheterna, och därmed inte tagit tillräcklig hänsyn till effektiviteten i hela rättskedjan.

”Det beror delvis på Justitiedepartementets interna arbetsprocesser och ansvarsfördelning, som utgår från de enskilda myndigheterna. Men vi ser även att kedjeperspektivet inte har varit tillräckligt framträdande i resursfördelning och i viktiga styrdokument”, kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren granskningen i ett pressmeddelande.

Regeringen kan i sin styrning tillämpa ett mer strategiskt och övergripande fokus på hur rättskedjan som helhet ska arbeta effektivt, och utifrån detta identifiera var enskilda insatser i styrningen ska göras, anser Riksrevisionen.

I förlängningen innebär bristerna en risk för att rättsväsendet inte fungerar så effektivt som möjligt. Det kan till exempel leda till bristande hantering av brottmål och växande handläggningstider, som går ut över enskilda, konstaterar myndigheten. Också uppföljningarna behöver i större utsträckning präglas av ett kedjeperspektiv, och kunskapen om sambanden i rättskedjan bör bli bättre.

”Idag är det svårt att fullt ut följa hela kedjans arbete och resultat. Vår bedömning är därför att tillgången till analyser med ett övergripande perspektiv behöver stärkas”, konstaterar projektledaren Helena Fröberg i pressmeddelandet.

Riksrevisionen rekommenderar myndigheterna att i större utsträckning gemensamt diskutera strategiska frågor, för att nå samsyn kring prioriterade områden och vad som bör göras för att rättskedjan ska fungera effektivt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.