Lagförslag om förenklade upphandlingsregler på väg

UPPHANDLING2021-06-04
Regeringen har skickat ett förslag till förenklingar av upphandlingsreglerna till lagrådet för granskning. Förslaget innehåller bland annat enklare regler för mindre offentliga upphandlingar.

I lagrådsremissen föreslår regeringen ett förenklat regelverk för offentliga upphandlingar under EUs tröskelvärden. De nya reglerna ska också omfatta upphandlingar av sociala tjänster, andra särskilda tjänster och så kallade B-tjänster. Genom ett tydligare regelverk ökar möjligheterna för upphandlande organisationer att arbeta strategiskt med inköp, samtidigt som det blir enklare för leverantörerna att bidra på bästa sätt, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till att regeringen vill ändra reglerna för offentliga upphandlingar under EUs tröskelvärden är enligt pressmeddelandet att utformningen av det nuvarande regelverket har bedömts vara svåröverskådlig och otymplig.

”Syftet med förslagen är att göra regelverket så enkelt, flexibelt och effektivt som möjligt. För mig betyder förenkling färre krångliga regler och mindre administration. Med enklare och mer flexibla regler kan vi flytta fokus från juridiken och i stället ta ett helhetsperspektiv på den goda affären”, kommenterar civilminister Lena Micko, S, lagrådsremissen i pressmeddelandet.

I lagrådsremissen föreslås också att upphandlande myndigheter och enheter inte ska behöva efterannonsera upphandlingar under vissa belopp. Regeringens förslag bygger på Förenklingsutredningens betänkande från 2018.

Den fackliga vetorätten vid inhyrning och entreprenad enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, föreslås vara lika omfattande både vid direktivstyrd som vid icke-direktivstyrd upphandling.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.