Regeringen vill förenkla offentlig upphandling

UPPHANDLING2021-09-21

Regeringen vill förenkla offentliga upphandlingar av mindre ekonomiskt värde. TCOs krav att arbetsrättsliga villkor ska gälla även även i sådana fall avvisas i propositionen.

De offentliga upphandlingarna i Sverige uppgår till ett värde av runt 800 miljarder kronor per år, och styrs till stora delar av gemensamma regler i EU. Regeringens förslag om enklare och mer flexibla regler gäller emellertid bara de upphandlingar som inte omfattas av EU-reglerna, de som ligger under det så kallade tröskelvärdet på cirka 7,7 miljoner kronor.

Vid upphandlingar över det värdet finns sedan några år en tydligt uttryckt möjlighet för myndigheterna att kräva att leverantören uppfyller villkor för de anställdas lön, semester och arbetstid. TCO anser att sådana krav ska kunna ställas även vid upphandlingar under tröskelvärdet, men det säger alltså regeringen nej till.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Upphandling
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.