Arbetsrättsliga krav ställs inte alltid vid upphandling

UPPHANDLING2020-12-21
Det finns stora möjligheter att förbättra de statliga myndigheternas krav på arbetsrättsliga villkor i samband med upphandlingar, konstaterar Statskontoret efter en granskning.

Statliga myndigheter är sedan 1 juni 2017 skyldiga att i vissa fall ställa arbetsrättsliga villkor när de upphandlar. På regeringens uppdrag har Statskontoret följt upp och analyserat hur myndigheterna uppfyller kravet.

I en enkät som Statskontoret genomfört med 175 statliga myndigheter svarar 93 procent att de har gjort minst en upphandling sedan det nya kravet på arbetsrättsliga villkor infördes. Men mindre än sex av tio har ställt arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid enligt kollektivavtal. Var tredje myndighet har ställt villkor enligt ILOs kärnkonventioner. Myndigheter med omfattande upphandling ställer oftare arbetsrättsliga villkor än myndigheter med liten upphandling.

Enligt rapporten är det vanligaste skälet till att myndigheter inte ställer arbetsrättsliga villkor att de har gjort en så kallad behövlighetsbedömning, som visat att det finns en låg risk för oskäliga arbetsförhållanden i den aktuella upphandlingen. Lagen ställer då inga krav på att myndigheterna använder sig av arbetsrättsliga villkor i sin upphandling.

Enligt Statskontoret visar uppföljningen att det är komplext att upphandla med arbetsrättsliga villkor. De största svårigheterna för myndigheterna är enligt rapporten att bedöma om de behöver ställa arbetsrättsliga villkor i den aktuella upphandlingen, tolka och fastställa nivån på de arbetsrättsliga villkoren utifrån kollektivavtal och att följa upp om leverantörerna följer de arbetsrättsliga villkoren.

Statskontoret föreslår att Upphandlingsmyndigheten får i uppdrag att analysera och ta fram en plan för hur myndigheten kan öka sitt upphandlingsstöd när det gäller arbetsrättsliga villkor. Rapporten pekar också på behovet av ökad samordning mellan statliga myndigheter när de upphandlar med arbetsrättsliga villkor.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.