Lokförare kräver ersättning

ARBETSRÄTT2023-10-02

Nu kräver de pendeltågsförare som undantagits från en tidigare stämning för vild strejk ekonomisk ersättning av Almega Tågföretagen. Trots att de inte längre hotas av böter kommer de ändå att få betala förarnas juridiska ombud, skriver Arbetsvärlden.

Publikt har tidigare rapporterat om turerna inför att parterna möts i Arbetsdomstolen. Av de 105 personer som arbetsgivaren, tågoperatören MTR, hade stämt inför Arbetsdomstolen undantogs alla utom de tio som hade schemalagd fridag. Nu kräver deras juridiska företrädare ändå över 160 000 kronor i ersättning för processen, skriver tidningen Arbetsvärlden. Samtidigt vänder sig ombudet också mot hur motparten har hanterat rättsprocessen.

När den som stämt till domstol själv återtar sin stämning har den stämda parten ändå rätt till ersättning för sina kostnader, skriver Arbetsvärlden. Därför begär förarnas ombud att Almega Tågföretagen betalar 166 050 kronor, vilket motsvarar 90 procent av de uppkomna kostnaderna.

”Det är i enlighet med regelverket. När lokförarna tagit in mig som ombud uppstår kostnader. Väcker man talan, ingår svaromål och engagerar personer i målet, men återkallar stämningen innan saken är avgjord ska man ersätta för de rättegångskostnader som uppstått”, säger ombudet Yasra Delpisheh till tidningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA