Lösning för vaccinationsbevis får JO-kritik

E-HÄLSOMYNDIGHETEN2022-04-11
Justitieombudsmannen, JO, är kritisk till att E-hälsomyndigheten inte såg till att även personer utan personnummer eller med begränsad digital mognad kunde få ett vaccinationsbevis. Det är inte godtagbart, skriver JO.

Europaparlamentet och ministerrådet antog i juni 2021 en förordning om bland annat utfärdande av vaccinationsintyg. Den ålade medlemsstaterna att på begäran av berörda personer gratis utfärda vaccinationsintyg. I Sverige har det varit E-hälsomyndigheten som ansvarat för detta.

E-hälsomyndigheten prioriterade enligt JO från start en digital lösning för utfärdande av vaccinationsbevis. Den förutsatte att den enskilde hade e-legitimation och svenskt personnummer. Också den möjlighet till manuell hantering som öppnades förutsatte ett personnummer och en folkbokföringsadress i Sverige. Intyget kunde den enskilde bara få skickat till folkbokföringsadressen.

JO konstaterar att ett antal berörda personer klagat till JO att de inte kunnat få ut något vaccinationsbevis, trots att Sverige enligt EU-förordningen hade en skyldighet att utfärda ett sådant dokument till personer som har vaccinerats här.

”Denna skyldighet omfattar även individer som saknar personnummer eller folkbokföringsadress. Myndighetens beskrivna rutin innebar alltså att en viss personkategori undantogs från möjligheten att begära ett vaccinationsbevis i huvudsak på grund av, som jag uppfattar saken, praktiska svårigheter”, skriver chefs-JO Erik Nymansson i sitt beslut.

JO har i tidigare beslut konstaterat att långt ifrån alla enskilda är vana vid, eller hyser förtroende för, digitala verktyg och tjänster. Vissa enskilda saknar också möjlighet att använda sig av exempelvis e-legitimation. Men myndigheter måste vara tillgängliga för och erbjuda lämpliga kommunikationsvägar även för dessa enskilda, påpekar JO. Detta måste i synnerhet anses gälla för tjänster som är av stor betydelse för den enskilde, framhålls det i beslutet.

JO uttrycker förståelse för att den nya hanteringen har inneburit svårigheter och utmaningar för E-hälsomyndigheten. Men det förhållandet att vissa enskilda – trots att de uppfyllt de formella kraven – inte har kunnat få ett vaccinationsbevis som de har rätt till är dock inte godtagbart, skriver JO i beslutet.

”Sammanfattningsvis är jag kritisk till att E-hälsomyndigheten inte fullt ut har fullgjort sina skyldigheter enligt förordningen om digitala covidbevis”, skriver chefs-JO i sitt beslut.

JO överlämnar också en kopia av sitt beslut till regeringen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.