Majoritet mot könskvotering

JÄMSTÄLLDHET2012-12-14
Riksdagens civilutskott går emot EU-förslaget om kvotering till börsbolagens styrelser. Utskottet föreslår att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU. S, MP och V har reserverat sig i utskottet.

EU-kommissionen har föreslagit att minst 40 procent av styrelseledamöterna i börsnoterade företag ska tillhöra det underrepresenterade könet senast år 2020. För statsägda företag ska målet nås senast 2018. Enligt förslaget ska företag som ännu inte uppfyllt målet vid rekrytering jämföra alla sökandes meriter med hjälp av klara, könsneutrala och tydliga kriterier. Om två kandidater bedöms som lika starka ska den som tillhör det underrepresenterade könet få platsen. EU-länderna ska införa sanktioner mot bolag som inte följer direktivet.

Civilutskottet instämmer i att det är viktigt med en jämnare könsfördelning. Men EU-kommissionens förslag är inte anpassat till att aktieägarna har stort inflytande över bolagsstyrningen. Ägarna utser företagets styrelse på bolagsstämman. I praktiken innebär kommissionens förslag att styrelseledamöter ska utses utifrån ett arbetsrättsligt synsätt som inte går att kombinera med den svenska ordningen, menar utskottet.

Enligt civilutskottet strider förslaget mot subsidiaritetsprincipen, som föreskriver att beslut ska fattas på den effektivaste nivån, så nära medborgarna som möjligt. Därför föreslår utskottets majoritet – bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna – att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lämnat en gemensam reservation mot utskottets förslag. Partierna anser inte att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och vill inte ha något motiverat yttrande. Vänsterpartiet håller med om att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen, men vill att det motiverade yttrandet formuleras på ett annat sätt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.