Majoritet mot könskvotering

JÄMSTÄLLDHET2012-12-14

Riksdagens civilutskott går emot EU-förslaget om kvotering till börsbolagens styrelser. Utskottet föreslår att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU. S, MP och V har reserverat sig i utskottet.

EU-kommissionen har föreslagit att minst 40 procent av styrelseledamöterna i börsnoterade företag ska tillhöra det underrepresenterade könet senast år 2020. För statsägda företag ska målet nås senast 2018. Enligt förslaget ska företag som ännu inte uppfyllt målet vid rekrytering jämföra alla sökandes meriter med hjälp av klara, könsneutrala och tydliga kriterier. Om två kandidater bedöms som lika starka ska den som tillhör det underrepresenterade könet få platsen. EU-länderna ska införa sanktioner mot bolag som inte följer direktivet.

Civilutskottet instämmer i att det är viktigt med en jämnare könsfördelning. Men EU-kommissionens förslag är inte anpassat till att aktieägarna har stort inflytande över bolagsstyrningen. Ägarna utser företagets styrelse på bolagsstämman. I praktiken innebär kommissionens förslag att styrelseledamöter ska utses utifrån ett arbetsrättsligt synsätt som inte går att kombinera med den svenska ordningen, menar utskottet.

Enligt civilutskottet strider förslaget mot subsidiaritetsprincipen, som föreskriver att beslut ska fattas på den effektivaste nivån, så nära medborgarna som möjligt. Därför föreslår utskottets majoritet – bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna – att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lämnat en gemensam reservation mot utskottets förslag. Partierna anser inte att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och vill inte ha något motiverat yttrande. Vänsterpartiet håller med om att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen, men vill att det motiverade yttrandet formuleras på ett annat sätt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.