Många felaktiga anställningar vid lärosäte

HÖGSKOLAN2017-05-26
Göteborgs universitet får allvarlig kritik av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Universitetet har fattat många beslut om felaktiga anställningar. Felaktigheterna har också pågått under lång tid.

UKÄ fick in en anmälan från två personer om missförhållanden på Göteborgs universitet. Anmälan pekar på sammanlagt 95 felaktiga anställningsbeslut, tre felaktiga procedurbeslut och ett felaktigt hanterande av misstänkt brottslighet. Oegentligheterna sträcker sig enligt anmälarna från januari 2000 till sommaren 2015. Huvuddelen av fallen har hänt under de senaste fem åren, och mellan 30 och 40 regelbrott har ägt rum de senaste två åren. De flesta felaktigheterna har förekommit vid humanistiska fakulteten.

UKÄ har utrett anmälan och konstaterar i sitt beslut att universitetets agerande skett i strid mot anställningsförordningen. Det kan även ifrågasättas om universitetet brutit mot regeringsformen och lagen om offentlig anställning, LOA, skriver UKÄ. Dessutom har Göteborgs universitet låtit tidsbegränsade anställningar övergå till tillsvidareanställningar med hänvisning till lagen om anställningsskydd, las, trots att lagen inte varit tillämplig. I beslutet riktar UKÄ allvarlig kritik mot Göteborgs universitet på grund av den felaktiga rättstillämpningen.

Både rektorn och styrelsen vid Göteborgs universitet har i yttranden till UKÄ beskrivit att man vidtagit ett antal universitetsövergripande åtgärder i syfte att komma tillrätta med det felaktiga anställningsförfarande som tillämpats vid universitetet. I sitt beslut skriver UKÄ att ämbetet ser positivt på detta och utgår från att åtgärderna kommer att förbättra förutsättningarna för universitetet att tillämpa de aktuella reglerna korrekt i fortsättningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.