Migrationsverket räknar med färre flyktingar från Ukraina

MIGRATIONSVERKET2022-04-28
80 000 personer från Ukraina kan komma att söka skydd i Sverige fram till årsskiftet, enligt Migrationsverkets uppdaterade huvudscenario. Den tidigare bedömningen var att 76 000 ukrainare skulle söka skydd i Sverige under årets första hälft.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina inleddes i februari har över 34 000 ukrainska medborgare ansökt om skydd i Sverige, uppger Migrationsverket i ett pressmeddelande. Enligt myndighetens uppdaterade huvudscenario kan 80 000 personer från Ukraina komma att söka skydd i Sverige under 2022. Tidigare var myndighetens bedömning att nästan lika många skulle komma bara under årets första sex månader.

”I nuläget flyr färre människor Ukraina jämfört med i krigets inledande fas. Migrationsverket bedömer att antalet skyddssökande till Sverige per vecka blir lägre än i de scenarier vi tidigare presenterat. Den fortsatta utvecklingen är dock mycket osäker och helt beroende av hur kriget utvecklas”, framhåller Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket, i pressmeddelandet.

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram en modell som skapar en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner vid anskaffning av boenden för skyddsbehövande. Syftet är att undvika det läge som uppstod i samband med flyktingmottagandet under 2015 och 2016, då vissa kommuner blev oproportionerligt hårt belastade. Exakt hur fördelningen ska se ut inom respektive län är en fråga som länsstyrelserna och kommunerna för dialog kring, meddelar Migrationsverket.

När det gäller asylsökande från andra länder än Ukraina höjer Migrationsverket planeringsantagandet från 14 000 till 18 000 asylsökande i år. Det beror bland på att flera länder i Europa, däribland Sverige, på senare tid har slopat sina inreseförbud till följd av pandemiutvecklingen.

Migrationsverket bedömer också att utvecklingen i Ryssland efter krigsutbrottet kan bidra till ökade drivkrafter att lämna landet. Även från andra länder, vars ekonomier är tätt kopplade till den ryska, bedöms antalet asylsökande kunna öka.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.