Migrationsverket räknar med färre flyktingar från Ukraina

MIGRATIONSVERKET2022-04-28

80 000 personer från Ukraina kan komma att söka skydd i Sverige fram till årsskiftet, enligt Migrationsverkets uppdaterade huvudscenario. Den tidigare bedömningen var att 76 000 ukrainare skulle söka skydd i Sverige under årets första hälft.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina inleddes i februari har över 34 000 ukrainska medborgare ansökt om skydd i Sverige, uppger Migrationsverket i ett pressmeddelande. Enligt myndighetens uppdaterade huvudscenario kan 80 000 personer från Ukraina komma att söka skydd i Sverige under 2022. Tidigare var myndighetens bedömning att nästan lika många skulle komma bara under årets första sex månader.

”I nuläget flyr färre människor Ukraina jämfört med i krigets inledande fas. Migrationsverket bedömer att antalet skyddssökande till Sverige per vecka blir lägre än i de scenarier vi tidigare presenterat. Den fortsatta utvecklingen är dock mycket osäker och helt beroende av hur kriget utvecklas”, framhåller Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket, i pressmeddelandet.

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram en modell som skapar en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner vid anskaffning av boenden för skyddsbehövande. Syftet är att undvika det läge som uppstod i samband med flyktingmottagandet under 2015 och 2016, då vissa kommuner blev oproportionerligt hårt belastade. Exakt hur fördelningen ska se ut inom respektive län är en fråga som länsstyrelserna och kommunerna för dialog kring, meddelar Migrationsverket.

När det gäller asylsökande från andra länder än Ukraina höjer Migrationsverket planeringsantagandet från 14 000 till 18 000 asylsökande i år. Det beror bland på att flera länder i Europa, däribland Sverige, på senare tid har slopat sina inreseförbud till följd av pandemiutvecklingen.

Migrationsverket bedömer också att utvecklingen i Ryssland efter krigsutbrottet kan bidra till ökade drivkrafter att lämna landet. Även från andra länder, vars ekonomier är tätt kopplade till den ryska, bedöms antalet asylsökande kunna öka.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA