Ny prognos för skyddssökande från Ukraina

MIGRATION2022-11-24

I en prognos till regeringen bedömer Migrationsverket att cirka 52 000 personer från Ukraina kommer att söka skydd i Sverige i år. Antalet asylsökande kommer enligt myndighetens planeringsantagande att stanna på 15 000 personer, varav 900 från Ryssland.

Sedan Rysslands krig mot Ukraina inleddes i februari har cirka 49 000 personer från Ukraina sökt skydd i Sverige. Inför nästa år arbetar Migrationsverket med tre prognosnivåer – ett lägre scenario på 8 000 personer, ett huvudscenario på 15 000 personer och ett betydligt högre scenario på 100 000 personer.

”Men det råder stor osäkerhet kring hur kriget kommer att utvecklas. Vi kan inte utesluta att antalet personer som söker skydd i Sverige åter ökar kraftigt”, betonar planeringsdirektör Annika Gottberg i ett pressmeddelande.

Migrationsverket konstaterar att fler kan komma att lämna Ukraina på grund av svårare förhållanden under vintermånaderna, men bedömningen är att flyende främst söker sig till närliggande länder.

I oktober meddelade EU att det tillfälliga skyddet enligt massflyktsdirektivet förlängs till 4 mars 2024. Redan i juliprognosen utgick Migrationsverket från att direktivet skulle förlängas och att kostnaderna för mottagandet därmed skulle öka under 2023 och 2024.

”I budgetpropositionen för 2023 tillför regeringen medel enligt de behov vi redovisat de kommande två åren, vilket är positivt. Det handlar framför allt om ersättningar till kommuner, regioner och personer som fått skydd”, konstaterar Annika Gottberg.

I budgetpropositionen har regeringen lämnat besked om en minskning av antalet kvotflyktingar till Sverige under den kommande mandatperioden. Migrationsverket har också fått ett förberedande uppdrag på detta område. Migrationsverkets förvaltningsanslag för 2022 uppgår till cirka 4,3 miljarder kronor.

”En minskning från 5 000 till 900 kvotflyktingar per år innebär att färre nyanlända kommer att bosättas i kommunerna de kommande åren”, bedömer Annika Gottberg.

När det gäller asylsökande sänker Migrationsverket prognosen från cirka 18 000 till cirka 15 000 i år. Det beror framför allt på att antalet personer från Ryssland och övriga länder i Oberoende staters samvälde, OSS, som sökt skydd har varit lägre än beräknat.

”Planeringsantagandet för nästa år är cirka 18 000 asylsökande, vilket är en liten sänkning jämfört med föregående prognos”, kommenterar Annika Gottberg myndighetens bedömning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.