Migrationsverkets organisation granskas

MIGRATIONSVERKET2016-12-07

Mitt under Migrationsverkets omorganisation nådde antalet asylsökande förra året rekordnivåer. Nu vill regeringen att Statskontoret utreder hur det gick med omorganisationen och vad som behöver göras för att få den effektiv. ”Jag är jätteglad för att de ska titta på det”, säger Sanna Norblad, avdelningsordförande för ST på Migrationsverket.

Migrationsverkets nya organisation infördes 1 januari 2015. Den innebar ett skifte från verksamhetsbaserade enheter till geografisk indelning. Nya regionbaserade kontor ska sköta all typ av verksamhet som myndigheten sysslar med, istället för att verksamhet av samma slag koncentrerades till ett kontor på en viss ort. Förvarsverksamheten är dock undantagen. Dessutom införde en ”processorienterad helhetssyn” på myndighetens arbete.

Nu vill regeringen se hur arbetet med att införa den nya organisationen har gått i praktiken. I synnerhet med tanke på att ”det stora antalet asylsökande under hösten 2015 satte stor press på myndigheten, och ledde till att genomförandet av den nya organisationen till viss del avstannade”, som regeringen skriver i beslutet.

Sanna Norblad, avdelningsordförande för ST på Migrationsverket, ser fram emot Statskontorets granskning. Hon är mycket kritisk till själva omorganisationen.

– Jag är jätteglad för att de ska titta på det, säger hon.

Framför allt är Sanna Norblad på ST kritisk till att mycket av chefernas makt flyttades till en central HR-organisation långt från verksamheten.

– Cheferna i verksamheten hade inte längre mandat att rekrytera eller sätta lön. Det blev katastrof, säger hon.

Hon är också kritisk till att det skapades en central kvalitetsavdelning på hundra årsarbetskrafter med, enligt henne, oklara uppgifter. Den regionala indelningen var i sig inte fel, tycker hon, men den var inte genomtänkt.

Ytterligare sten på börda blev att medarbetarna i samband med omorganisationen skulle börja aktivitetsrapportera sin arbetstid i IT-systemet Agresso.

– Det skapade mycket problem och stor stress, det blev inte rätt rapporterat. Fortfarande är det många som inte vet om de till exempel fått rätt ledighet, säger Sanna Norblad.

Nu är Mikael Ribbenvik, tidigare operativ chef för myndigheten, tillförordnad generaldirektör.

– Vi skulle vilja att han får vara generaldirektör under en längre period så att vi får arbetsro, säger Sanna Norblad.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA