Bild: Getty Images

Minskade kostnader ett skäl till hemarbete

DISTANSARBETE2023-02-01

En av sju svenskar arbetar hemifrån för att minska sina pendlingskostnader, enligt en undersökning från företaget Randstad. Samtidigt svarar en av tio att de undviker hemarbete för att minska sina elkostnader.

Rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad har via webbpaneler intervjuat 35 000 personer i 34 länder, varav 1 000 i Sverige. Frågorna som ställts gäller överväganden om arbetet som personer gör för att klara ekonomin i osäkra tider.

De vanligaste idéerna är att öka sin arbetstid eller söka ett mer välbetalt arbete. Det säger 22 respektive 23 procent att de planerar eller redan har gjort.

En av sju svarar att de tänker skjuta upp sin pensionering på grund av de stigande levnadskostnaderna. Var tionde väljer att skjuta upp ett karriärbyte med anledning av det ekonomiska läget.

Men några svarande uppger också att de försöker dra ned på sina kostnader. Å ena sidan svarar en av sju svenskar att de arbetar hemifrån för att minska sina pendlingskostnader. Å andra sidan svarar en av tio att de undviker hemarbete för att minska sina elkostnader, visar Randstads undersökning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.