MTR lovar att släppa omstridd arbetsmiljörapport

SPÅRTRAFIKEN2023-09-01

Sedan flera förhandlingar mellan fack och arbetsgivare slutat i oenighet lovar pendeltågsoperatören MTR nu att lämna ut en omstridd arbetsmiljörapport till skyddsombuden. ST tror att rapporten kan väga tungt i den pågående konflikten om möjligheten att köra pendeltåg utan tågvärdar.

Tvisten mellan fack och arbetsgivare rör en arbetsmiljöutredning som MTR, som har uppdraget att köra pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen, har beställt.

Utredningen, som har granskat lokförarnas arbetsmiljö, har gjorts av externa experter på konsultföretaget MTO Säkerhet, utan att vare sig skyddsombud eller fackliga organisationer informerats om resultatet. Skyddsombuden begärde i maj att få del av rapporten i sin helhet, ett krav som MTR vid upprepade tillfällen har avvisat.

Facket och skyddsorganisationen, som har försökt att stoppa avvecklingen av tågvärdarna på pendeltågen i Stockholmsregionen, tror att rapporten kan ha stor betydelse för den pågående rättsprocessen om Arbetsmiljöverkets beslut att häva skyddsstoppet för pendeltågstrafik utan tågvärdar.

Enligt MTR har arbetsgivaren redan delat alla relevanta slutsatser från expertutredningen med skyddsorganisationen, men ST har anklagat MTR för att försöka mörklägga och begrava utredningen.

Facket anser att arbetsgivarens agerande har stått i strid med arbetsmiljölagen, som slår fast att skyddsombud har rätt att ta del av handlingar och upplysningar som behövs för skyddsombudens verksamhet.

I juli hölls därför en lokal tvisteförhandling mellan ST och MTR om hindrande av skyddsombud. Den slutade i oenighet. I går avslutades en central förhandling mellan ST och Almega Tågföretagen på samma sätt.

Arbetsgivarsidans erbjudande, att låta skyddsombuden få del av rapporten vid ett möte som ska hållas den 7 september, var inte gott nog, anser Tomas Fröstberg, ombudsman på ST. Han krävde att utredningen skulle lämnas över omedelbart.

– Det här är ren obstruktion. Utredningen skulle ha lämnats över till skyddsombuden så snart arbetsgivaren fått den, eller åtminstone så snart skyddsombuden begärt att få se den. Arbetsgivaren har avsiktligt fört skyddsombuden bakom ljuset. Det är ett haveri, säger han.

Men enligt Niklas Ekström, kommunikationsansvarig för MTR Pendeltågen, är det viktigt att rapporten inte lämnas ut till ett enskilt huvudskyddsombud, utan att arbetsgivaren får möjlighet att presentera utredningen för samtliga huvudskyddsombud vid ett och samma tillfälle.

Eftersom det inte var möjligt att hitta en tid då alla kunde samlas innan semestern kommer mötet med skyddsorganisationen att hållas först nästa vecka, säger Niklas Ekström.

Att omgående lämna ut rapporten då den först efterfrågades, utan att invänta ett gemensamt möte, hade kunnat öppna för missförstånd och en stor mängd spridda frågor, menar han.

– Vi vill kunna förklara materialet och den kontext som rapporten är framtagen i och ge alla huvudskyddsombud chansen att få svar på sina frågor samtidigt. Vi vill behandla alla skyddsombud likvärdigt, säger Niklas Ekström.

MTR har tidigare menat att det inte är möjligt att lämna ut rapporten i sin helhet av konkurrensskäl, verksamhetsskäl och säkerhetsskäl. Men det kommer nu ändå att ske, lovar Niklas Ekström.

– Skyddsombuden kommer att få med sig rapporten i sin helhet. Vi anser fortsatt att vi redan har delgett dem allt material som är kopplat till arbetsmiljön, men eftersom den här utredningen har efterfrågats så kommer vi att dela ut den under ordnade former, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Spårtrafiken MTR
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA