Bild: Fredrik Hjerling

ST anklagar MTR för att mörka rapport

SPÅRTRAFIKEN2023-06-29

Pendeltågsoperatören MTR har låtit externa experter granska hur lokförarnas arbetsmiljö påverkas när tåg körs utan tågvärdar. Men fack och skyddsombud får inte ta del av rapporten. ”Det är helt i strid med arbetsmiljölagen” säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.

I maj, efter Arbetsmiljöverkets beslut att häva skyddsstoppet för pendeltågstrafik utan tågvärdar, kontaktade ST konsultföretaget MTO Säkerhet. Förbundet bad företaget att utreda hur lokförarnas arbetsmiljö och psykiska hälsa påverkas av ensamarbetet.

Svaret ST fick var oväntat – MTO Säkerhet tackade nej till uppdraget för att undvika en jävssituation. Företaget hade redan gjort en sådan arbetsmiljöundersökning på uppdrag av arbetsgivaren MTR, vilket tidningen Arbetet var först att rapportera om. MTR är det företag som har uppdraget att köra pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen, där fack och lokförare försökt stoppa avvecklingen av tågvärdarna.

MTO ska ha färdigställt utredningen i början av året, men varken skyddsombuden eller de fackliga organisationerna har känt till granskningen, enligt STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.

– MTR har begravt den här rapporten, helt i strid med arbetsmiljölagen. Vi vet inte vilka slutsatser utredningen innehåller, men att den har hållits hemlig kan vara ett tecken på att rapporten avråder från ensamarbete, säger han.

Men enligt MTR har arbetsgivaren redan delat alla relevanta slutsatser från expertutredningen med skyddsorganisationen. Att låta skyddsombuden ta del av rapporten i sin helhet är däremot inte möjligt, menar Niklas Ekström, kommunikationsansvarig för MTR Pendeltågen.

– Det finns information som vi inte kan dela brett av konkurrensskäl, verksamhetsskäl och säkerhetsskäl. Men vi har delat all information om arbetsmiljön från våra egna utredningar och från extern expertis och lyft in dem i samverkan. Vi har haft full transparens på det området, säger han.

Men det svaret duger inte, anser STs förbundsjurist Joakim Lindqvist. Enligt arbetsmiljölagen har skyddsombuden rätt att ta del av handlingar och upplysningar som behövs för skyddsombudens verksamhet, understryker han.

– MTRs agerande är anmärkningsvärt. Detta är information som ska lämnas löpnade, säger Joakim Lindqvist.

ST har därför begärt förhandling med MTR om hindrande om skyddsombud, vilket skulle kunna leda till att arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig. En förhandling ska hållas i början av juli.

Utöver att skyddsombuden har begärt att få del av utredningen från MTR har ST även på andra sätt försökt få ut rapporten. Bland annat har förbundet vänt sig till Arbetsmiljöverket och till Region Stockholm, som är beställare av pendeltågstrafiken, men de ska inte heller ha tagit del av arbetsmiljöutredningen i sin helhet.

Enligt Joakim Lindqvist kan utredningen, som ska innehålla enkätundersökningar och intervjuer med lokförare, spela stor roll för den rättsprocess som pågår om Arbetsmiljöverkets beslut att häva skyddsstoppet för pendeltågstrafik utan tågvärdar.

ST har överklagat det beslutet och frågan ligger nu hos förvaltningsrätten.

– Mycket talar för att rapporten kan vara avgörande för domstolsprocessen. Den är påkostad, färsk, och gjord av de främsta experterna på området. Det faktum att MTR hemlighåller den talar också för att den är mycket viktig, säger Joakim Lindqvist.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA