SJ tar över pendeltågstrafiken i Stockholm

SPÅRTRAFIKEN2023-11-01

MTR får lämna ifrån sig driften av pendeltågstrafiken i Stockholm redan i mars nästa år. Ny operatör blir SJ. ”Vi välkomnar SJ. Men frågan om ensambemanning är kvar, och den kommer vi att ta upp”, säger Roger Delin, ordförande för ST inom MTR Pendeln.

– Konsekvenserna av att ta bort tågvärdarna blev inte så bra, och nu ser vi resultatet, kommenterar Roger Delin beskedet. 

Trafikförvaltningen i Region Stockholm hade redan beslutat att inte förlänga avtalet med MTR om pendeltågstrafiken när det löper ut 2026. Motivet är att MTR inte lyckats leverera pålitlig trafik. Bakgrunden till det är i sin tur att regionen beslutat att avveckla tågvärdarna, vilket lett till att ett hundratal lokförare lämnat verksamheten. Lokförarna och deras fackförbund anser att de inte kan köra tågen säkert utan tågvärdarna.

– På pendeltågen har man ansvar för 1 800 resenärer, det är inte en sådan miljö att en förare ska köra ensam. Det här projektet genomfördes utan lyhördhet och samarbete med skyddsombuden, säger Roger Delin.

Han hoppas att SL och den nya operatören SJ ska inse att det behövs ombordpersonal utöver lokförarna. Regionens politiker har lagt in 75 miljoner kronor i nästa års budget för att använda till exempelvis ”ombordpersonal med spårbehörighet som rör sig ombord på tåg som bidrar till en ökad trygghet och säkerhet”, rapporterar lokaltidningen Mitt i. Det täcker inte behovet, menar Roger Delin, men han är ändå hoppfull.

– Jag tror att det kommer att finnas pengar till tågvärdar eller ombordpersonal under en annan beteckning. Politikerna vill ha lugn trafik, annars har de gjort bort sig. Trafikförvaltningen har fått nog, de kan inte titta på medan resenärerna är missnöjda. 

Det nya avtalet med SJ innebär att bolaget ansvarar för driften av pendeltågen under två års tid, från 3 mars nästa år. SJ får ett totalansvar för drift, underhåll och service. 

”Med detta avtalstecknande inleds arbetet med att återfå en stabil och pålitlig pendeltågstrafik. Det kommer att ta tid, men förutsättningarna förbättras nu”, kommenterar David Lagneholm, chef för trafikförvaltningen och vd för SL, beslutet i ett pressmeddelande.

Roger Delin är nöjd med att det är SJ som tar över driften. 

– Jag känner mig trygg med nya operatören, de har kompetens, lokförare och tågvärdar. Och det är ett svenskt bolag som följer den svenska modellen. Vi har alltid haft en bra dialog, säger han.

Roger Delin säger att han är tacksam för det stöd som sektionen har fått från STs centrala kansli i kampen mot ensamarbetet.

Även ST kommenterar i ett pressmeddelande problemen med MTR:

”MTR säger sig vilja följa den svenska modellen med kollektivavtal, men i praktiken har företaget konsekvent försökt runda samarbetet med fackliga företrädare. Det har gjort att MTR blivit en sämre arbetsplats för sina anställda”, framhåller STs biträdande förhandlingschef Niklas Simson.

I likhet med Roger Delin välkomnar förbundet SJ som operatör för pendeltågstrafiken. ”Det är vår förhoppning att med SJ som ny operatör får vi inte bara en mer driftssäker trafik, utan också ett bättre samarbete mellan arbetsgivare och fack och därmed en bättre arbetsplats”, skriver ST i pressmeddelandet.

I ett gemensamt pressmeddelande från trafikförvaltningen och MTR uppges att alla som arbetar med driften av pendeltågen kommer att få fortsatt anställning hos den nya operatören. Processen kommer att hanteras som en vanlig verksamhetsövergång, enligt Roger Delin.

– Det finns alltid frågetecken, men MTR säger de ska samverka och ta fram bra verksamhetsövergång, säger han.

MTR förklarar för sin del i ett pressmeddelande att det nuvarande avtalet inneburit att ”MTR har svårt att få ekonomiska förutsättningar att leverera trafik av tillräckligt hög kvalitet”. Enligt Mitt i har trafikförvaltningen beräknat att MTR gjort en förlust på 360 miljoner kronor, i form av straffavgifter och minskade ersättningar, till och med sista september i år. 

David Lagneholm konstaterar i ett pressmeddelande att pendeltågstrafiken har haft allvarliga störningar det senaste året. ”Det här har påverkat våra resenärer mycket negativt. SL och MTR har under lång tid fört en konstruktiv dialog för att lösa problemen men utan kunna finna en gemensam väg framåt”, förklarar han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Spårtrafiken MTR
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA