Bild: Gustav Kaiser

Region Stockholm förlänger inte avtalet med MTR

SPÅRTRAFIKEN2023-05-11

Region Stockholms trafikförvaltning har beslutat att inte förlänga pendeltågsavtalet med operatören MTR. Inför att nuvarande avtal löper ut 2026 avser regionen att upphandla en ny operatör.

Pendeltågen i Stockholmsområdet körs sedan 2016 av MTR. Men efter den senaste tidens problem med pendeltågstrafiken har trafikförvaltningen i Region Stockholm beslutat att söka en annan lösning.

”Sett till hela avtalsperioden har pendeltågstrafiken haft en god utveckling sedan MTR tog över 2016. Sedan i höstas har dock problemen varit stora och den utvärdering som vi genomfört visar att avtalet har brister som försämrar leveransen. Därför väljer vi att inte förlänga avtalet”, förklarar förvaltningschefen David Lagneholm i ett pressmeddelande.

Enligt Storstockholms lokaltrafik, SL, innebär det nuvarande avtalet att operatören har svårt att få ekonomiska förutsättningar att leverera trafik av tillräckligt hög kvalitet. Avtalet innebär dessutom enligt pressmeddelandet att förvaltningen av fordonen riskerar att bli eftersatt.

Därför påbörjar trafikförvaltningen redan nu arbetet med att upphandla en ny operatör, med trafikstart 2026. Fram till dess väntas MTR fortsätta driva trafiken, med oförändrade krav på kvalitet och stabilitet i leverans.

”Stockholmarna behöver och förtjänar en kapacitetsstark och pålitlig pendeltågstrafik. Vi har i dialog med MTR understrukit vikten av att pendeltågen går stabilt och punktligt, en målsättning vi är helt överens om”, understryker David Lagneholm, som också är vd för SL, i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA