ST åter i förhandlingar för spårtrafiken

SPÅRTRAFIKEN2023-05-04

Trots att Seko varslat om strejk fortsätter ST att förhandla med arbetsgivarna i Tågföretagen, sedan förbundet begärt frivillig medling och medlarna rekommenderat parterna att återgå till förhandlingsbordet.

Fack och arbetsgivare i spårtrafikbranschen har förhandlat om ett nytt branschavtal sedan en tid. Det tidigare avtalet löpte ut vid månadsskiftet april/maj, och i tisdags varslade LO-förbundet Seko om strejk i tågtrafiken. Efter Sekos strejkvarsel, vars första steg träder i kraft 11 maj, valde arbetsgivarsidan att pausa förhandlingarna med ST.

ST sade sig dock vilja fortsätta förhandlingarna, och begärde frivillig medling.

De utsedda medlarna är desamma som ska medla mellan Seko och Tågföretagen inom Almega. De tre medlarna har rekommenderat Tågföretagen att återuppta förhandlingarna med ST, vilket arbetsgivarna också accepterade, berättar STs biträdande förhandlingschef Niklas Simson. En förhandling har pågått under torsdagseftermiddagen.

– Vi ska utifrån medlarnas direktiv förhandla våra frågor i botten, säger Niklas Simson till Publikt.

Förhandlingarna ska enligt medlarnas direktiv bland annat gälla de områden där ST och Seko har motsvarande yrkanden.

– Vi vill förhandla om de yrkanden där vi tycker att vi ännu inte har nått tillräckligt goda resultat. Det tog ju plötsligt stopp när Seko varslade, och vi behöver komma ikapp, säger Niklas Simson.

Någon bortre tidsgräns för förhandlingarna finns inte.

– Vi förhandlar så länge det är meningsfullt. Det kan vara en dag eller en månad.

ST skriver i en information till medlemmarna i spårtrafikbranschen att förbundet är berett att vidta andra åtgärder än förhandling om arbetsgivarna inte möter de fackliga kraven, men att den punkten ännu inte är nådd. ST har inte sagt upp kollektivavtalet, som därmed prolongeras, förlängs.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA