Seko varslar om tågstrejk

SPÅRTRAFIKEN2023-05-02

LO-förbundet Seko har varslat om strejk i spårtrafiken. Det första steget tas torsdag 11 maj klockan 15, då en övertidsblockad inleds samtidigt som medlemmar på MTR, Transdev och Euromaint tas ut i strejk. ST vill för sin del fortsätta förhandlingarna med arbetsgivarna i Tågföretagen.

Förhandlingar om ett nytt branschavtal för spårtrafiken har pågått under en tid, och det gamla avtalet löpte ut vid månadsskiftet april/maj. Därmed har parterna möjlighet att varsla om stridsåtgärder, vilket Seko nu har gjort.

Sekos motiv för att gå ut i konflikt är att värna medlemmarnas rätt till återhämtning och bättre framförhållning i arbetsscheman, skriver förbundet i ett pressmeddelande.

”Detta är inget annat än en modernare form av livegenskap. En stor majoritet av våra medlemmar inom spårtrafiken har svårt att förena sitt arbete med fritid och familjelivet. Många ser bara en utväg och det är att sluta jobba i branschen”, kommenterar Sekos förbundsordförande Gabriella Lavecchia varslet i ett pressmeddelande.

Utöver det första steget 11 maj varslar Seko om att fler medlemsgrupper kommer att tas ut i konflikt 15 maj och 18 maj. I steg 2 gäller det lokförare på Mälartåg i Stockholm och Eskilstuna, tunnelbanans röda linje i Stockholm och SJs lokförare på Götalandståg som är stationerade i Göteborg. I steg 3 omfattas bland andra SJs samtliga lokförare i Stockholm och Hagalund.

ST och Seko har förhandlat gemensamt med arbetsgivarna i Tågföretagen inom Almega. ST har under dagen tagit ställning för att fortsätta förhandlingarna.

– Vi har likvärdiga ingångar och krav som Seko, men vi tycker inte att vi har förhandlat frågorna i botten ännu, säger STs ombudsman Sofia Torrberg.

Förbundet väntar nu på besked från arbetsgivarna om de är villiga att förhandla vidare med enbart ST. En inbokad förhandling i dag ställdes in på grund av varslet.

I en kommentar på sin sajt beklagar Tågföretagen varslet. Enligt arbetsgivarsidan beror problemen med kort framförhållning i schemaläggningen dels på lokförarbristen, dels på Trafikverkets haltande nya planeringssystem för att fördela tider på spåren. ”När den enda möjliga infrastrukturleverantören missköter sig, drabbar det givetvis tågoperatörernas framförhållning”, skriver Tågföretagen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA