ST kräver förändrade arbetstidsregler för anställda inom spårtrafiken

SPÅRTRAFIKEN2023-03-01

ST kräver en löneutveckling i nivå med övriga arbetsmarknaden för medlemmar inom spårtrafiken – minst 1 000 kronor i månaden i ett ettårigt avtal om inte lokala parter enas om annat. Förbundet vill också att all tid då den anställde står till arbetsgivarens förfogande ska räknas som arbetstid. Det framgår av de avtalsyrkanden som ST nu lämnat till arbetsgivarorganisationen Tågföretagen.

Utöver lönekraven har ST också ett antal andra yrkanden i sina avtalskrav på spårtrafikområdet. Ett av dessa är att ensamarbete ska minimeras och helst elimineras, i synnerhet för olycksdrabbade grupper som rangerare och växlare.

Ett annat yrkande är att karensdagen vid sjukdom ska slopas. Enligt förbundet innebär karensdagen en ojämlikhet mellan grupper som kan arbeta hemifrån och anställda som måste vara på plats på jobbet. 

Flera av STs krav gäller arbetstiden. ST yrkar bland annat på att all tid då den anställde står till arbetsgivarens förfogande ska räknas som arbetstid, inklusive restid.

– En medlem i dag kan tillbringa 90 timmar hemifrån under en vecka, men få betalt för 28. Det är alltså en stor mängd tid som man inte får betalt för, samtidigt som man får en väldigt begränsad fritid, säger STs ombudsman Sofia Torrberg.

ST anser även att tillämpningen av arbetstidsregleringen behöver belysas, med fokus på möjligheterna till återhämtning och att kunna kombinera arbete med familjeliv. Förbundet vill även att besked om ändringar i arbetstidens förläggning ska lämnas minst två veckor i förväg.

Arbetsgivarorganisationen Tågföretagen skriver i sitt yrkande att lönehöjningar och avtalsperiod ska följa det så kallade märket, de normerande avtalen i industrin. Tågföretagen vill införa enskilda överenskommelser när det gäller arbetsscheman för att kunna erbjuda olika upplägg, med exempelvis komprimerad arbetstid eller arbete enbart dagtid. Därtill vill arbetsgivarna att nätter ska kunna vara ordinarie arbetstid för städning.

Ett annat yrkande från arbetsgivarsidan är att ta bort regler i lokala avtal om att de med längst anställningstid får välja tjänster och turer först.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA