Beslut om upphävt skyddsstopp överklagas

SPÅRTRAFIKEN2023-05-08

Arbetsmiljöverkets beslut att upphäva skyddsstoppet för pendeltågstrafik utan tågvärdar överklagas nu till förvaltningsrätten. Enligt Arbetsmiljöverket finns inte stöd att förbjuda arbetet.

I det skriftliga beslutet motiverar Arbetsmiljöverket upphävandet av skyddsstoppet med att det inte finns stöd för att förbjuda arbetet för att det skulle innebära en fara för liv eller hälsa, skriver Arbetsvärlden.

”Vår sammantagna bedömning är att det i nuläget inte finns skäl att meddela något förbud”, skriver myndigheten i sitt beslut.

Arbetsmiljöverket hänvisar bland annat till att de incidentrapporter som skyddsombuden skickat in främst handlar om oro från lokförare när de inte längre har tågvärdar ombord och att statistik från arbetsgivaren visar att antalet incidenter, som fall av hot och våld, har gått ned i år, skriver Arbetsvärlden.

Nuru Magram, huvudskyddsombud för ST och tågvärd på MTR, säger till tidningen att det känts lite stressigt att vänta in Arbetsmiljöverkets skriftliga beslut, eftersom överklagandetiden började räknas från det datum då det muntliga beslutet meddelades. Men nu har ett överklagande gått in till förvaltningsrätten, innan den tre veckor långa överklagandetiden gått ut.

”Det känns som att de på något sätt sviker oss allihopa. Det här är ju en myndighet vi ska vända oss till om saker inte står rätt till. Så då får man gå högre upp och se vad som händer där”, säger Nuru Magram till Arbetsvärlden.

Sedan skyddsstoppet hävdes har pendeltågsoperatören MTR återigen börjat driva trafik med ensamarbetande lokförare utan tågvärdar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA