Roger Delin, ordförande för ST inom Pendeln.
Roger Delin, ordförande för ST inom Pendeln.

Chock och besvikelse bland medlemmarna

SPÅRTRAFIKEN2023-04-27

”Ett hårt slag i magen.” Så beskriver Roger Delin, ordförande för ST Pendeln, reaktionen på Arbetsmiljöverkets beslut om att häva skyddsstoppet för ensamarbete på pendeltågen i Stockholm. Men facket tänker fortsätta kämpa för att få tillbaka tågvärdarna.

Under onsdagskvällen kom Arbetsmiljöverkets beslut om att häva skyddsstoppet för ensamarbete på pendeltågen. Myndighetens bedömning är att arbetsgivaren i nuläget har vidtagit tillräckliga åtgärder för att ensamarbete ska kunna ske på ett sätt som är säkert för personalen.

Beslutet möttes av chock och besvikelse bland de anställda, berättar Roger Delin, ordförande för ST Pendeln.

─ Vi trodde verkligen att Arbetsmiljöverket skulle se vilken negativ påverkan ensamarbetet har på säkerheten. Vi hade tagit fram ett stort bevisunderlag och vi är förvånade över att det inte räckte, säger han.

Enligt Niklas Simson, vice förhandlingschef på ST, har förbundet nu tre veckor på sig att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut.

─ Vi börjar bereda det ärendet tillsammans med våra jurister redan i dag. Arbetsmiljöverket har inte gett någon motivering till beslutet och kommer inte att göra det heller. Det försvårar så klart för oss, eftersom vi inte får någon vägledning, men sannolikheten för att beslutet kommer att överklagas är överhängande, säger han.

Ambitionen är att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för medlemmarna, konstaterar Niklas Simson.

─ Lokförarna har en undermålig arbetsmiljö i dag. Vad en bättre arbetsmiljö skulle kunna vara i framtiden vet vi inte, men i det korta perspektivet är det enda alternativet att få tillbaka tågvärdarna.

Roger Delin säger att det fortfarande finns en förhoppning om att ”kunna vända på steken” och få såväl Arbetsmiljöverket som politikerna och arbetsgivaren att inse att säkerheten brister utan tågvärdarna. Men varje bakslag påverkar personalen negativt, menar han.

─ Sedan beslutet togs är det många lokförare som har slutat. Det pågår visserligen utbildning av nya, men jag misstänker att vi kommer att ha en fortsatt personalbrist och detta påverkar naturligtvis i fel riktning, säger Roger Delin.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA