Skyddsstopp för pendeltågen

SPÅRTRAFIKEN2023-04-24

Skyddsombuden för ST Pendeln har stoppat allt ensamarbete för lokförare i Stockholms pendeltåg. Beslutet gäller från och med klockan nio i dag tills vidare. Så länge skyddsstoppet består kan pendeltågen inte bemannas med enbart lokförare.

Sedan MTR införde ensamarbete för lokförarna har det inkommit ett antal incidentrapporter som visar på stora risker i arbetsmiljön, skriver ST i ett pressmeddelande. Det gäller bland annat evakueringar och påkörningar där det tagit för lång tid innan assistans är på plats. Enligt ST Pendeln visar incidenterna på en arbetsmiljö där en ensam lokförare löper påtaglig risk att utsättas för allvarlig psykisk press, eller hamna i situation där våld eller hot om våld förekommer.

Riskerna har tagits upp med arbetsgivaren MTR. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för ensamarbete är arbetsgivaren skyldig att samråda med skyddsombuden innan ensamarbete införs, påpekar ST Pendeln. Något sådant samråd har inte genomförts.

”Skyddsombudens uppgift är att säkerställa att alla arbetstagare har en säker och godtagbar arbetsmiljö, och ser sig därför i nuläget nödgade att från och med måndag klockan 09.00 stoppa ensamarbetet för lokförarna. Arbetsgivaren kan inte ensamt besluta om att arbetet ska återupptas, utan det krävs ett beslut av Arbetsmiljöverket för att skyddsstoppet ska upphävas”, skriver ST i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA