Bild: Getty Images

ST överklagar dom om ensamarbete på pendeltåg

SPÅRTRAFIKEN2024-04-05

ST överklagar förvaltningsrättens dom att upphäva skyddsstoppet på Stockholms pendeltåg. ”Det gäller både arbetsmiljön för våra medlemmar men också passagerarnas säkerhet”, framhåller huvudskyddsombudet Nuru Magram i ett pressmeddelande.

Domen i förvaltningsrätten innebar att den dåvarande operatören MTR kunde fortsätta att låta tågförare köra pendeltåg utan tågvärdar ombord, trots de risker för arbetsmiljön som de fackliga organisationerna och skyddsombuden uppmärksammat. Nu begär skyddsombuden för ST och Seko gemensamt att kammarrätten ska ge prövningstillstånd för målet.

”Det gäller både arbetsmiljön för våra medlemmar men också passagerarnas säkerhet. Vi anser att det finns så pass många och allvarliga risker när tågförarna är ensam personal ombord på tågen att skyddsstoppet var motiverat”, framhåller huvudskyddsombudet Nuru Magram i ett pressmeddelande.

Det var den 24 april förra året som huvudskyddsombuden lade ett skyddsstopp för ensamarbete på pendeltågen i Stockholm. Anledningen var att MTR hade avskaffat tågvärdarna ombord och ersatt dem med kameraövervakning. Enligt fack och skyddsombud innebar åtgärden en allvarlig försämring av arbetsmiljön för tågförarna. De hävdade också att det försämrade säkerheten för resenärerna vid eventuella olyckor eller tillbud.

Två dagar senare beslutade Arbetsmiljöverket att upphäva skyddsstoppet, med motiveringen att MTR vidtagit tillräckliga åtgärder för att undanröja riskerna. Beslutet överklagades, men i mars gick förvaltningsrätten på arbetsgivarens linje.

Fackens argument är bland annat att det under sommaren och hösten kom fram ny information som visade att Arbetsmiljöverket vid tidpunkten för sin inspektion inte fått ta del av all information om riskerna. Det fanns en intern rapport om arbetsmiljöriskerna, vilket MTR inte informerat om. Det är en av orsakerna till att ST och Seko nu begär prövningstillstånd i kammarrätten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA