Bild: Fredrik Hjerling

ST stämmer MTR för mörkad rapport

SPÅRTRAFIKEN2023-11-30

En rapport om säkerhetsbrister i samband med avvecklingen av tågvärdar på pendeltågen i Stockholm hemlighölls under lång tid för skyddsombuden, anser ST, som nu stämmer MTR i Arbetsdomstolen. ”Det är ett grovt åsidosättande av arbetsmiljölagen”, konstaterar STs förbundsjurist Joakim Lindqvist i ett pressmeddelande.

Rapporten, som handlar om arbetsbelastningen för pendeltågsförarna i Stockholm i samband med avvecklingen av tågvärdar, beställdes av tågoperatören MTR och togs fram av ett konsultföretag. Den innehåller bland annat uppgifter om brister i arbetsmiljön som var kopplade till förändringen.

Men rapporten, som blev klar i januari, hemlighölls under lång tid för skyddsombuden på pendeltågen, vilket Publikt tidigare rapporterat om.

Enligt uppgifter till tidningen Arbetsvärlden finns brister som påtalats i rapporten fortfarande kvar.

Arbetsgivaren vägrade länge att lämna ut rapporten och först tre månader efter att skyddsombuden fick reda på att den existerade fick de tillgång till den.

Förbundet anser att det är ett ”grovt åsidosättande av arbetsmiljölagen” och stämmer nu MTR i Arbetsdomstolen. Enligt ST borde både skyddsombud på MTR och Arbetsmiljöverkets inspektörer ha fått ta del av rapporten i samband med det skyddsstopp mot ensamarbete på tågen som lades i våras.

”Utan tillgång till rapporten kunde varken skyddsombud eller Arbetsmiljöverket fullgöra sina uppgifter och fullt ut granska de risker som förändringen innebar”, kommenterar STs förbundsjurist Joakim Lindqvist stämningen i ett pressmeddelande.

ST kräver MTR på ett skadestånd om totalt 80 000 kronor, varav hälften ska gå till huvudskyddsombudet för pendeltågen.

Region Stockholm har tidigare beslutat att avtalet med MTR ska avslutas i förtid. Under våren kommer i stället SJ att ta över pendeltågstrafiken.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA