Myndighet bröt mot efterforskningsförbudet

TRYCKFRIHET2018-04-17

Universitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.

För ett år sedan begärde redaktionen för Samhällsmagasinet Avsnitt att få ut en förteckning över personer som åkt fast för fusk i högskoleprovet och blivit avstängda i två år. UHR ställde ett antal motfrågor om hur materialet skulle behandlas, hur den kommande artikeln skulle se ut och vad den skulle innehålla.

”För att UHR ska kunna göra en bedömning om i vilken utsträckning PUL är tillämplig på den behandling av personuppgifter som du avser att göra och därefter kunna göra sekretessprövning enligt 21 kap. 7 § OSL behöver du lämna kompletterande upplysningar till UHR. Du behöver beskriva betydelsen och relevansen av de begärda uppgifterna om privatpersoner för den artikel som du avser att publicera”, skrev UHR.

Samhällsmagasinet Avsnitt fick ut den begärda handlingen, men JK-anmälde UHR för brott mot efterforskningsförbudet och censurförbudet.

Enligt JKs beslut var den typ av frågor som UHR ställde inte nödvändiga för att kunna pröva om det fanns hinder mot att lämna ut uppgifterna:

”Genom att ställa sådana frågor anser Justitiekanslern att UHR har agerat i strid med efterfrågeförbudet i TF. UHRs agerande får även anses innebära att gränsen för censurförbudet tangerats. UHR förtjänar därför kritik för dess handläggning av Samhällsmagasinets begäran”, skriver JK i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA