Myndigheter får inte neka kontant betalning

SKATTEVERKET2023-03-22

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Skatteverket för att myndigheten inte tillåter betalning av en ansökningsavgift med kontanter. Det strider enligt JOs beslut mot riksbankslagen.

”Enligt riksbankslagen är myndigheter i princip skyldiga att ta emot kontanter som betalning av en avgift”, konstaterar chefs-JO Erik Nymansson i ett pressmeddelande.

På sin webbplats skriver Skatteverket att det enda möjliga sättet att betala avgift för att byta förnamn är via Swish eller bankgiro. Det faktum att det är möjligt att besöka en bank och via bankgiro betala med kontanter innebär enligt JOs beslut inte att Skatteverket har levt upp till sin skyldighet.

”Sveriges riksbank ger ut sedlar och mynt som lagligt betalningsmedel. Samtidigt tar en av våra största myndigheter inte emot dem om någon vill betala avgiften. Detta är anmärkningsvärt, förvånande och lagstridigt”, understryker Erik Nymansson i pressmeddelandet.

JO framhåller i sitt beslut att de uttalanden som görs när det gäller Skatteverket också gäller för alla andra typer av offentligrättsliga avgifter.

”Alla i samhället behöver kunna göra betalningar, även de som inte kan eller inte vill göra detta elektroniskt”, slår Erik Nymansson fast i pressmeddelandet, och fortsätter: ”Jag rädd för att många myndigheter inte har klart för sig vilken långtgående skyldighet de har att ta emot kontanter som betalning.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA