Myndigheter samarbetar för att minska våld

BROTTSLIGHET2020-11-17

Den modell som har använts i Malmö för att minska det kriminella våldet under namnet Sluta skjut skulle kunna användas också på andra orter. Det visar en utvärdering från Malmö universitet.

Sluta skjut är ett pilotprojekt för att minska dödligt våld i kriminella miljöer och bygger på den amerikanska strategin Group Violence Intervention, GVI. Det är Brottsförebyggande rådet, Brå, som har tagit modellen till Sverige och initierat implementeringen i Malmö, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Projektet har drivits i samverkan mellan Malmö stad, Polismyndigheten och Kriminalvården i Malmö under två år. Den första utvärderingen, som gjorts av Malmö universitet, visar att den amerikanska strategin kunnat anpassas till svenska förhållanden och att modellen kan vara användbar i fler svenska städer med liknande problematik som Malmö.

”Nu tar vi nästa steg och ser om och hur andra städer kan ta efter. För de kommuner som vill vara med är det avgörande med ett nära samarbete mellan kommun, polis och kriminalvård. Det kommer att ta mycket tid och resurser i anspråk, men det är också nödvändigt för att få stopp på skjutningarna och det dödliga våldet”, konstaterar Karin Svanberg, enhetschef på Brå, i pressmeddelandet.

Sluta skjut bygger enligt pressmeddelandet på vad som kallas fokuserad avskräckning. Utgångspunkten är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska resurserna riktas mot dessa individer och de grupper som de tillhör. Samhället skickar ett tydligt budskap till de våldsdrivande grupperna om att våldet måste få ett slut, men också att samhället vill väl och att det finns hjälp och stöd för den som vill lämna kriminaliteten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA