Myndigheter ska inrätta visselblåsarfunktioner

STATSFÖRVALTNING2021-10-29
Regeringen har beslutat att ett stort antal myndigheter ska vara skyldiga att inrätta och hantera externa visselblåsarfunktioner. Regeringen har också infört ett nytt statsbidrag för information och rådgivning kring visselblåsare, som bland annat kan gå till fackliga organisationer.

Enligt den nya visselblåsarlagen ska det vara möjligt att larma om missförhållanden, både internt på arbetsplatsen och externt till en myndighet. Därför har regeringen beslutat om en förordning som innebär att vissa myndigheter ska vara skyldiga att inrätta och hantera externa visselblåsarfunktioner. Det nya statsbidraget ska kunna sökas av bland andra arbetsmarknadens parter och vissa andra ideella organisationer.

”Alla arbetstagare ska ha rätt att larma om missförhållanden. Det är viktigt för den enskilde, men det är också en viktig del av ett fritt och demokratiskt samhälle. Genom införandet av visselblåsarfunktioner blir det lättare och tryggare att slå larm”, framhåller arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, i ett pressmeddelande.

De aktuella myndigheterna ska genom externa visselblåsarfunktioner ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom ett utpekat ansvarsområde. Visselblåsare ska kunna slå larm skriftligen, muntligen eller vid ett fysiskt möte.

Förordningen kräver också att sådana rutiner införs som säkerställer att rapporter bara hanteras av behöriga enheter eller personer, och att dessa får relevant utbildning för att kunna hantera rapporterna. Förordningen ställer också krav på att ärenden ska överlämnas till rätt behörig myndighet, om en rapport har kommit in till fel myndighet.

Arbetsmiljöverket blir särskilt behörig myndighet och ska hantera rapporter som inte tillhör någon annan behörig myndighets ansvarsområde.  Arbetsmiljöverket är också tillsynsmyndighet för att se till att arbetsgivare lever upp till lagkraven om att inrätta interna visselblåsarfunktioner enligt visselblåsarlagen.

Berörda myndigheter

Myndigheter som utsetts av regeringen att vara de behöriga myndigheter som ska vara skyldiga att inrätta och hantera externa rapporteringskanaler (visselblåsarfunktioner):

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Konkurrensverket
 • Livsmedelsverket
 • Läkemedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Regeringskansliet
 • Revisorsinspektionen
 • Skatteverket
 • Skogsstyrelsen
 • Spelinspektionen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Transportstyrelsen

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.