Annons:

Myndigheter ska utveckla digital infrastruktur

DIGITALISERING2022-01-24

Tolv statliga myndigheter får regeringens uppdrag att gemensamt driva på etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, ska samordna arbetet.

Regeringen ger Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Digg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet, Statistiska centralbyrån, Skatteverket samt Trafikverket i uppdrag att tillsammans fortsätta etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. Digg ska leda, samordna och ansvara för att följa upp arbetet samt löpande informera Regeringskansliet om hur arbetet fortskrider.

Myndigheterna ska fortsätta att arbeta med och utveckla den struktur med gemensamma arbetsformer, rutiner, organisation och ansvarsfördelning som redan etablerats. I uppdraget ingår att ta fram verktyg för analys, kravställning, utveckling och förvaltning av de komponenter, exempelvis grunddatadomäner, kompetensområden med mera, som ska ingå i infrastrukturen.

För att underlätta planering och finansiering ska Digg enligt regeringens uppdrag föra en förteckning över de komponenter som ingår i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen. Digg ska också ansvara för och förvalta den långsiktiga planen.

De övriga myndigheterna ska bistå Digg i redovisningen av utvecklingen i förhållande till den långsiktiga planen. Myndigheterna ska ta fram gemensamma specifikationer, standarder, format, arbetssätt och liknande krav, som stöd för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA