Myndigheter ska utveckla digital infrastruktur

DIGITALISERING2022-01-24
Tolv statliga myndigheter får regeringens uppdrag att gemensamt driva på etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, ska samordna arbetet.

Regeringen ger Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Digg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet, Statistiska centralbyrån, Skatteverket samt Trafikverket i uppdrag att tillsammans fortsätta etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. Digg ska leda, samordna och ansvara för att följa upp arbetet samt löpande informera Regeringskansliet om hur arbetet fortskrider.

Myndigheterna ska fortsätta att arbeta med och utveckla den struktur med gemensamma arbetsformer, rutiner, organisation och ansvarsfördelning som redan etablerats. I uppdraget ingår att ta fram verktyg för analys, kravställning, utveckling och förvaltning av de komponenter, exempelvis grunddatadomäner, kompetensområden med mera, som ska ingå i infrastrukturen.

För att underlätta planering och finansiering ska Digg enligt regeringens uppdrag föra en förteckning över de komponenter som ingår i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen. Digg ska också ansvara för och förvalta den långsiktiga planen.

De övriga myndigheterna ska bistå Digg i redovisningen av utvecklingen i förhållande till den långsiktiga planen. Myndigheterna ska ta fram gemensamma specifikationer, standarder, format, arbetssätt och liknande krav, som stöd för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.