Tolv myndigheter i gemensamt projekt

DIGITALISERING2022-02-04

Ena är det nya namnet för en myndighetsgemensam digital infrastruktur där tolv myndigheter tillsammans ska gå före i digitaliseringen. Ena ska öka möjligheterna att utbyta information mellan myndigheterna.

Myndigheten för digital utveckling, Digg, tar nu nästa steg för att bygga en myndighetsgemensam digital infrastruktur. Det nya namnet ska enligt ett pressmeddelande spegla ambitionen att samla lösningar på gemensamma behov i en enad infrastruktur.

Enligt Digg är det nödvändigt att den offentliga förvaltningen utvecklar nya digitala lösningar, och inte minst att de byggs för att fungera tillsammans. I stället för att varje offentlig aktör ska utveckla sina egna lösningar, på sitt eget sätt, vinner alla på att det finns en sammanhållen infrastruktur som kan användas för att lösa förvaltningsgemensamma grundläggande behov, skriver Digg. En sådan ny digital infrastruktur behövs för att Sverige ska kunna möta nya samhällsutmaningar, säkra välfärden och nå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

De tolv deltagande myndigheterna har fått regeringens uppdrag att ta fram verktyg för analys, kravställning, utveckling och förvaltning av komponenter som ska ingå i infrastrukturen. Arbetet ska samordnas och ledas av Digg. Projektet har nu döpts till Ena, för att spegla ambitionen att samla lösningar som fungerar ihop i en enad infrastruktur.

Enligt Digg kommer projektet också att skapa stor nytta för samhället inom en rad områden. Utvecklingen av digitala tjänster kommer att bli billigare och effektivare, och kunna genomföras snabbare. Ledtider och överblick inom offentlig förvaltning kommer att bli bättre, samtidigt som tryggheten ökar för medborgarna.

De tolv deltagande myndigheterna är, förutom Digg, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet, Skatteverket, SCB samt Trafikverket.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA