Myndigheter vill inte ta över bidragsbrotten

STATSFÖRVALTNING2017-09-14
Försäkringskassan och Ekobrottsmyndigheten bör få utökat ansvar för att bekämpa brott mot välfärdssystemen, föreslår en utredning. Dålig idé, tycker båda myndigheterna i sina remissvar.

Utredningen om kvalificerad välfärdsbrottslighet har haft regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att motverka att bidrag och förmåner hamnar i händerna på kriminella.

Utredningen föreslår bland annat att en ny enhet för utredning av bidragsbrott etableras vid Försäkringskassan och att brott mot bidragsbrottslagen ska bli Ekobrottsmyndighetens ansvar.

Nu har förslaget varit ute på remiss och både Försäkringskassan och Ekobrottsmyndigheten, EBM, är mycket kritiska.

”… att utreda brott är och ska vara polisens arbete. Att Polismyndigheten i dag inte klarar att utreda tillräckligt många brott är inte ett skäl för att flytta över verksamheten till en annan myndighet. Riksdagen och regeringen skulle i stället tydligare kunna styra upp verksamheten genom exempelvis öronmärkta medel.”, skriver Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler på myndighetens webbplats.

Ekobrottsmyndigheten avstyrker utredningens förslag och anser att man grovt underskattat kostnaderna. Enligt utredningen skulle EBM behöva nyanställa 49 personer om myndigheten tar över ansvaret för bidragsbrotten. Kostnaderna skulle enligt utredningen ligga på 55 miljoner kronor.

Men enligt EBMs egna beräkningar behövs 155 personer. Kostnaderna skulle då landa på över 200 miljoner kronor.

EBM skriver i sitt remissvar att ”om förslaget går igenom utan tillräcklig finansiering riskerar det att allvarligt påverka den övriga verksamheten”.

Däremot är Försäkringskassan och Ekobrottsmyndigheten positiva till flera av de andra föreslagna åtgärderna. EBM tycker att det är särskilt bra att Skatteverket ges möjlighet att avregistrera falska identiteter och att ett folkbokföringsbrott införs.

Försäkringskassan lyfter fram förslaget om ökat informationsutbyte mellan myndigheter, att fler ärendeslag ska falla under bidragsbrottslagen och förslaget om att inrätta en samordnad statlig utbetalningsfunktion.

Förslagen som ska förebygga brott mot välfärdssystemen

 • Inrätta en ny enhet för utredning av bidragsbrott ihos Försäkringskassan.
 • Mål om brott mot bidragsbrottslagen handläggs vid Ekobrottsmyndigheten.
 • Utred frågan om en samordnad statlig utbetalningsfunktion.
 • Se över förutsättningarna att minska antalet utfärdare av ID-handlingar och koncentrera ansvaret till en myndighet.
 • Ge Transportstyrelsen i uppdrag att se över rutiner vid utlämnande av körkort.
 • Öka myndigheternas möjligheter till informationsutbyte.
 • Inför ett folkbokföringsbrott.
 • Flytta utbetalning av lönegaranti från länsstyrelserna till Skatteverket.
 • Ge Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utökade möjligheter att inhämta uppgifter från andra aktörer om juridiska personer.
 • Skärp straffet för grovt bidragsbrott till max 6 år. Utvidga bidragsbrottslagen.
 • Endast spårbara betalningsmedel får användas för att få rot- och rutavdrag. Detsamma gäller för vissa stöd som utbetalas av Arbetsförmedlingen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.