Nästan alla får förlängt uppehållstillstånd

ASYL2017-10-24

Nästan alla de som kommit till Sverige som asylsökande och fått tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt de nya reglerna får sitt uppehållstillstånd förlängt, enligt Migrationsverket.

20 juli förra året infördes de nya regler som innebär att en asylsökande som bedöms ha asylskäl får tillfälligt uppehållstillstånd i två år, medan den som bedöms som alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd i 13 månader. När nu Migrationsverket kommit igång med att pröva de ansökningar om förlängt uppehållstillstånd som kommit in hittills visar det sig att nästan alla blir beviljade förlängning på två år.

Skälen till att den sökande får förlängt tillstånd är i första hand att det fortfarande finns ett behov av skydd. Andra skäl att få stanna i Sverige kan till exempel vara försörjning eller studier, men det är också möjligt att få uppehållstillstånd som anhörig till en person i Sverige. Anställda eller egna företagare som kan försörja sig själva kan få permanent uppehållstillstånd. Dessutom kan personer i åldern 17-24 år som studerar på gymnasiet i vissa fall få tillstånd för att slutföra sina studier.

Av de 4 431 personer som hittills sökt förlängt uppehållstillstånd har bara sju fått avslag. En anledning till avslag kan vara att det funnits ett tillfälligt hinder för utvisning, som inte längre finns. Det kan då till exempel handla om att en ung person har hunnit fylla 18 år sedan förra prövningen. Andra orsaker kan vara att den sökande visat sig ha en annan identitet eller utfört grova brott och därför inte har rätt till skydd.

Ribban är betydligt högre för den som söker permanent uppehållstillstånd på grund av arbete. Av de 556 personer som hittills ansökt om permanent uppehållstillstånd med hänvisning till att de kan försörja sig genom arbete har Migrationsverket hunnit fatta beslut i 200 ärenden. Bara 15 personer har fått permanent uppehållstillstånd på grund av arbete.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.