Migrationsverket får minskade anslag

STATSBUDGETEN2017-09-20

Regeringens anslag till Migrationsverket minskar med nära 600 miljoner kronor nästa år till följd av minskad inströmning av asylsökande. Året därefter räknar regeringen med en minskning på över en miljard kronor.

Migrationsverket har i år ett anslag på 5,9 miljarder kronor, inräknat de extrapengar som avsattes i tilläggsbudgeten för 2017. Om två år blir nivån 4,2 miljarder kronor, enligt regeringens beräkningar.

Orsaken är den minskade migrationen till Sverige. För nästa års anslag har regeringen utgått från Migrationsverkets egen bedömning att 27 000 asylsökande kommer hit.

I budgetpropositionen sägs att det är viktigt med rättssäkerhet, ordning och reda i asylprocessen och att de som får avslag på sin asylansökan ska lämna landet. I anslaget är därför beräknat att Migrationsverket använder mer pengar till förvarsplatser.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA