Stora anslagsökningar redan i årets budget

STATSBUDGETEN2017-09-20

Regeringen lägger på nästan 9 miljarder kronor i statens budget redan i år. Största anslagsökningen får utgiftsområdet migration med drygt 6,7 miljarder kronor.

I höständringsbudgeten redovisar regeringen ändrade anslag för 2017.

Det enskilt största påslaget för resterande delen av året går till ersättningar och bostadskostnader inom området migration, drygt 6,2 miljarder kronor. Även anslaget för offentligt biträde i utlänningsärenden höjs med 118 miljoner kronor. Det införs också ett helt nytt bidrag till kommunerna för stöd till unga asylsökande med 390 miljoner kronor.

När det gäller enskilda myndigheter får Skatteverket, Kronofogden och Säkerhetspolisen påslag redan i år med 18, 20 respektive 23 miljoner kronor.

Skatteverket får extra medel för att skynda på utvecklingen av sitt it-system som behöver anpassas till nya regler. Kronofogden har haft en svår situation på grund av ökat antal ansökningar om skuldsanering, som i sin tur beror på ändrade regler. Det har lett till långa handläggningstider, som regeringen nu vill att myndigheten ska få bukt med.

Även Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag höjs redan i år med 12 miljoner kronor. Det ska användas till etableringsuppdraget. 1 juli 2017 infördes en begränsning av rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn, varför fler beräknas ingå i etableringsuppdraget än tidigare beräknat.

Statens institutionsstyrelse, SiS, tillförs även de för innevarande år, 40 miljoner kronor för att kunna öka antalet vårdplatser.

Den näst största enskilda anslagshöjningen är på drygt en miljard kronor och gäller gårdsstöd inom jordbruket, vars utgifter blir högre än beräknat på grund av fler utbetalningar innevarande år och valutaomräkning.

En annan stor anslagsökning i höständringsbudgeten gäller biståndsverksamheten som tillförs 488 miljoner kronor. Det beror på att de kostnader för flyktingmottagande som räknats som bistånd enligt internationella regler, har blivit lägre än vad som budgeterats. För att regeringen ska nå biståndsmålet höjs därför den allmänna biståndsbudgeten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA