"Svensk ekonomi i ny styrkeposition"

STATSBUDGETEN2017-09-20

Finansminister Magdalena Andersson, S, presenterar reformer för närmare 44 miljarder kronor inför valåret 2018. Några av de tyngsta inslagen är höjda barnbidrag, sänkt skatt för pensionärer och satsningar på Polisen.

Svensk ekonomi är i en ny styrkeposition, sade finansminister Magdalena Andersson när hon presenterade statsbudgeten för 2018. Sverige har en av Europas högsta tillväxttakter och sysselsättningsgraden är den högsta i EU, förklarade hon. Därför finns enligt regeringen ett stort reformutrymme med bibehållet överskott i de offentliga finanserna.

Budgetpropositionens prognos är att andelen sysselsatta ökar med 2,3 procent i år, men att ökningen fortsätter i betydligt måttligare takt de kommande åren: 1,2 procent, 0,6 procent respektive 0,5 procent under åren 2018-2020. Arbetslösheten tar ett hopp nedåt från 6,6 procent till 5,9 procent nästa år, och väntas sedan ligga kvar på den nivån.

Regeringen har som tidigare målet att ha EUs lägsta arbetslöshet år 2020, men flera EU-länder ligger i dag en bra bit under den svenska nivån.

Några av regeringens förslag syftar till att förbättra siffrorna. Bland annat vill man ersätta flera former av anställningsstöd med ett nytt stöd, introduktionsjobb, som ska kunna kombineras med utbildning. Taken i lönebidraget för personer med funktionsnedsättning höjs successivt, och särskilda satsningar görs inom vissa branscher för att förenkla vägen till jobb. Dessutom riktas flera insatser specifikt mot nyanlända kvinnor.

Ett stort tillskott av jobb kan också förväntas i kommunerna och sjukvården, då skolan tillförs drygt 2 miljarder kronor och vården 5,5 miljarder kronor.

På utbildningsområdet satsar regeringen framför allt på fler platser i högskolan och på yrkesvux. Totalt ska det bli närmare 80 000 utbildningsplatser i det så kallade kunskapslyftet nästa år. Samtidigt höjs bidragsdelen i studiemedlen med 300 kronor i månaden.

Som Publikt rapporterat tidigare föreslår regeringen att anslaget till Polisen höjs med 2 miljarder kronor 2018 och sammantaget 7,1 miljarder kronor de närmaste tre åren. Regeringen skriver att man har höga förväntningar på att resultaten kommer att förbättras, inte minst vad gäller uppklarning av brott, men också på förbättringar i arbetsmiljön och bättre karriärvägar.

Även anslagen för Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Tullverket, Statens Institutionsstyrelse, SiS, och SOS Alarm kommer att höjas under 2018. Kriminalvårdens tillskott på drygt 300 miljoner kronor ska främst användas till återfallsförebyggande insatser och för att minska isoleringen i häkte. SiS får mer pengar för att fortsätta att öka antalet vårdplatser.

Andra förslag i budgetpropositionen är höjt tak i sjukförsäkringen och skattereduktion för fackföreningsavgifter på 25 procent av årets avgifter. Kostnaden beräknas till 2,7 miljarder kronor per år. En skattereduktion har funnits tidigare, men togs bort av den förra borgerliga regeringen.

Regeringen kalkylerar med att människor i alla inkomstgrupper kommer att vinna ekonomiskt på förslagen, men främst kvinnor och de med lägre inkomster. Både finansplanen och Magdalena Andersson understryker behovet av ekonomisk jämställdhet och omfördelningspolitik.

TCOs ordförande Eva Nordmark skriver i en budgetkommentar att man välkomnar utbyggnaden av högskolan och yrkeshögskolan, men att den inte räcker för att komma åt bristen på kvalificerad arbetskraft. TCO framhåller att det behövs bättre möjligheter till utbildning mitt i arbetslivet.

”Vi vill se fler utbildningar på distans och deltid. Högskolor och universitet måste bidra mer till utveckling och omställning på arbetsmarknaden”, skriver Eva Nordmark.

Hon fortsätter också att efterlysa en bred skattereform:

”Skatten på arbete måste sänkas och skatten på konsumtion och miljöskadlig verksamhet höjas. Det kan bara ske genom en stor, blocköverskridande skattereform. Det är hög tid för en sådan.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Ekonomi
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.