STs huvudskyddsombud i Polisens region väst, Robert Tkalcic, anser att arbets­miljön är ett skäl till att så många civilanställda inom polisen slutar. »Medarbetarna upplever inte att de utvecklas och blir sedda«, säger han.
Bild: Jerker Andersson
STs huvudskyddsombud i Polisens region väst, Robert Tkalcic, anser att arbets­miljön är ett skäl till att så många civilanställda inom polisen slutar. »Medarbetarna upplever inte att de utvecklas och blir sedda«, säger han.

Nästan var tionde civilanställd slutade förra året

POLISEN2017-02-15
Förra året slutade nästan var tionde civilanställd inom Polisen. Bland poliserna var andelen som slutade betydligt lägre. Knappt var tjugonde polis lämnade myndigheten 2016. »Med­arbetarna upplever inte att de utvecklas och blir sedda«, säger Robert Tkalcic, STs huvudskyddsombud i region väst.

I januari 2015 bildades den nya Polis­myndigheten. Sedan dess har det kommit många rapporter om poliser som vill sluta eller har slutat. Publikts granskning visar att det är en ännu större andel av de civilanställda som lämnar myndigheten.

Nära var tionde civilanställd med tillsvidareanställning slutade förra året, jämfört med knappt var tjugonde polis.

I region väst slutade ett hundratal civilanställda 2016, pensionsavgångar inräknade. STs huvudskyddsombud i regionen, Robert Tkalcic, anser att brister i arbetsmiljön är en bidragande orsak till avhoppen. Han får signa­ler om att medarbetare inte känner sig uppskattade och att organisationen upplevs som toppstyrd.

– Sedan är Polisen lite speciell. Civil­anställda värdesätts inte lika högt som poliser. Så är det bara, säger Robert Tkalcic.

Så sent som i september förra året meddelade rikspolischef Dan Eliasson att myndigheten behöver anställa fler civilanställda.

Men samma omorganisation som kräver nyanställningar gör också att allt fler väljer att lämna myndigheten, enligt ST. Eftersom det samtidigt är svårt att rekrytera i samma takt ökar arbetsbördan på dem som jobbar kvar, menar STs avdelnings­ordförande inom Polisen, Karin Svenning.

– Det är rörigt på flera håll, både för poliser och civilanställda. Det tillsammans med löneläget är de stora orsakerna till att många väljer att sluta, säger hon.

Maria Johansson, chef för med­arbetarskap på Polisens HR-avdelning, bekräftar att arbetsbelastningen inom myndigheten är hög och att omorganisationen förmodligen har bidragit till att fler civilanställda slutar.

»Varje polisanställd som väljer att lämna myndigheten för att vi inte är en bra arbetsgivare är ett misslyckande«, skriver hon i ett mejl till Publikt.

Maria Johansson framhåller också att en del av dem som slutat gått i pension.

Andel av de anställda som slutat på polisen

2015

  • Poliser 832 av 19 903 anställda slutade. Det är 4,2%
  • Civilanställda 666 av 7 905 anställda slutade. Det är 8,4%

2016

  • Poliser 950 av 20 025 anställda slutade. Det är 4,7%
  • Civilanställda 871 av 8 857 anställda slutade. Det är 9,8%

 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.