Nu finns en introduktionsutbildning för statsanställda

STATSFÖRVALTNING2023-06-30

Nu lanserar Statskontoret den nya introduktionsutbildningen för alla nyanställda i staten. Utbildningen är digital och syftar till att stärka förmågan att hantera rollen som statsanställd.

I ett pressmeddelande konstaterar Statskontoret att cirka 26 000 personer anställts inom staten de senaste åren. Nu lanserar myndigheten på regeringens uppdrag en webbaserad utbildning som ska ge kunskap om de lagar, regler och förutsättningar som styr arbete i staten och vad som är speciellt med rollen som statsanställd.

Utbildningen klargör att den som är anställd av staten arbetar på medborgarnas uppdrag och ska bidra till att genomföra riksdagens och regeringens beslut. I utbildningen får användaren enligt pressmeddelandet grundläggande kunskaper om det som är gemensamt för alla som arbetar statligt, oavsett verksamhet och roll. Utbildningen riktar sig både till den som är nyanställd i staten och till den som varit statsanställd en tid och vill friska upp sina kunskaper.

Utbildningen utgår från den statliga värdegrunden, som kan sammanfattas i sex principer: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Principerna sätter ramarna för arbetet i staten. Det innebär bland annat att agera sakligt och opartiskt, främja en fri och öppen debatt, behandla alla människor med respekt, hushålla med statens resurser samt vara effektiv och tillgänglig.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA