Annons:

Ny utbildning för statsanställda blir klar i sommar

STATSFÖRVALTNING2022-11-29

Den nya webbaserade introduktionsutbildningen för anställda i staten som Statskontoret fått i uppdrag att ta fram ska finnas tillgänglig på webben nästa sommar, skriver myndigheten i en rapport till regeringen.

Statskontoret förbereder på uppdrag av regeringen en webbaserad introduktionsutbildning för anställda i staten. I en rapport om arbetet skriver myndigheten att utbildningen kommer att finnas tillgänglig från och med juli 2023 på webbplatsen forvaltningskultur.se. Statskontoret bedömer att det kommer att ta ungefär två timmar att gå igenom den.

Utbildningen ska ge grundläggande kunskaper om det som är gemensamt för alla som arbetar i statsförvaltningen, oavsett verksamhet, skriver myndigheten. Den ska ge förmåga att hantera den särskilda roll som statsanställda har. Det handlar bland annat om att den offentliga makten utövas under lagarna, att de statsanställda arbetar på medborgarnas uppdrag, och att de ska vara sakliga och opartiska, skriver myndigheten.

Utblidningen ska utgå från den statliga värdegrundens sex principer om demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Deltagarna ska få kunskap om de regler och förutsättningar som styr statsanställdas arbete.

De flesta myndigheter har egna introduktionsutbildningar. Statskontorets webbutbildning ska vara ett stöd till myndigheterna genom att introducera det som är gemensamt för alla statsanställda. Den ska enligt Statskontoret inte ersätta myndigheternas egna, mer verksamhetsanpassade, introduktioner av nyanställda.

Utbildningen kommer enligt rapporten att vara öppen och det kommer inte att finnas något krav på att deltagarna ska registrera sig. Myndigheterna kommer själva att behöva följa upp att de nyanställda faktiskt går kursen, skriver Statskontoret.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA