Nu granskas myndigheternas kommunikation

INTERVJU2023-11-17

Hallå där, Max Dahlbäck, utredare på Statskontoret, som arbetar med regeringens uppdrag att granska myndigheternas kommunikation.

Hur ska ni gå till väga?

– Vi har fullt upp just nu med en insamlingsfas: en enkät till runt 190 myndigheter och genomgång av instruktioner, regleringsbrev och särskilda uppdrag. Vi gör också fallstudier på fem myndigheter. Det är på Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Arbetsmiljöverket och Rymdstyrelsen. De är utvalda för att få bredd och olika typer av verksamheter, inte för att de har några särskilda problem.

Det har diskuterats vad myndigheter bör och får kommunicera om. Vad är det ni ska granska?

– Uppdraget gäller kommunikation som syftar till att ”aktivt påverka allmänhetens kunskaper, attityder eller beteenden i en avsedd riktning”. Sådana verksamheter är utmanande att i praktiken avgränsa och definiera. I våra fallstudier ställer vi frågor om hur kommunikationen förvaltar värden som saklighet och opartiskhet. Vi frågar också om hur de förhåller sig till den så kallade försiktighetsprincip som gäller enligt den förvaltningspolitiska propositionen från 2010. Om de har exempel på problematiska situationer får de resonera om dem.

Enligt tidigare granskningar förekommer att myndigheter använder kommunikation för att stärka sitt varumärke. Är det legitimt?

– Den typen av kommunikation kan komma att ingå i vår undersökning, eftersom den kan ses som ett sätt att påverka allmänhetens kunskaper, attityder och beteenden. En stor diskussion har väl gällt högskolor som vill locka studenter, men högskolan ingår inte i vårt uppdrag. Flera myndigheter har haft stora rekryteringskampanjer, till exempel Kriminalvården, Polisen och Försvarsmakten. Där kan man diskutera vad som är varumärkesbyggande och vad som är ett aktivt arbete för att säkra kompetensen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA