Annons:

Ny lag skapar jobb på myndigheter

NY SÄKERHETSSKYDDSLAG2019-04-29

Regeringens planerade kompletteringar av den nya säkerhetsskyddslagen gör att flera myndigheter behöver anställa nya medarbetare. Det visar Publikts genomgång av myndigheternas remissvar på lagförslaget.

En utredning initierad av regeringen har pekat ut områden i den nya säkerhetsskyddslagen som behöver kompletteras. När myndigheterna nu har fått säga sitt om utredarnas förslag står det klart att den nya lagen kan komma att skapa nya jobb i staten.

Transportstyrelsen är en av de myndigheter som behöver anställa. Eftersom myndigheten ska få ett större ansvar för tillsyn av Trafikverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket behövs det fem nya årsarbetskrafter och 2,5 miljoner kronor i extra anslag för nästa år. Dessutom behövs ett höjt anslag med 5 miljoner om året från 2021, skriver myndigheten i sitt remissvar.

– Om vi ska klara det här behöver vi att det tillförs medel redan under 2020. Vi behöver anställa så att vi kan ha den nya personalen på plats till nästa sommar, säger Peter Gustavsson, säkerhetsskyddschef på Transportstyrelsen till Publikt.

De kompletteringar som utredarna föreslår handlar bland annat om en utökad skyldighet att ingå så kallade säkerhetsskyddsavtal i samband med att myndigheter lägger ut verksamhet på entreprenad.

Det behövs också förändringar när det gäller vilka myndigheter som jobbar med tillsyn inom ramen för säkerhetsskyddslagen, enligt utredningen.

Peter Gustavsson förstår resonemanget kring kompletteringarna i lagstiftningen, påpekar han.

– Men det är viktigt att man då får förutsättningarna för att genomföra detta om förändringarna ska få någon effekt, säger han.

På Strålsäkerhetsmyndigheten har man behov av tre extra årsarbetskrafter samt en höjning av anslaget med 7 miljoner kronor per år, för att kunna sköta det utökade uppdrag som kommer av den nya lagen, enligt myndighetens remissvar.

– I princip är det personalkostnader som det härrör till. Det handlar om tillkommande tillsynsuppgifter som det behövs anställas personal för, säger myndighetens säkerhetschef Elisabeth Öhlén.

När det gäller IT- och informationssäkerhet är det just nu relativt hård konkurrens om personalen, enligt henne.

– Men själva utredningen uppskattar ju att det här ska vara på plats under 2021 så vi har ett och ett halvt år på oss att rekrytera, säger Elisabeth Öhlén.

Den myndighet som har störst anställningsbehov är Säkerhetspolisen, som vill ha 40 nya årsarbetskrafter. I sitt remissvar pekar myndigheten också på att det krävs tid för förberedelse, och att förändringarna i lagstiftningen därför inte bör träda i kraft alltför snabbt.

Men det finns flera myndigheter som aviserar att de behöver resursförstärkning på olika sätt.

På Energimyndigheten kommer det att behövas nio nya årsarbetskrafter för att klara av det merarbete som lagkompletteringarna skapar. Och det är ”konservativt räknat”, skriver myndigheten i sitt remissvar.

Lantmäteriet och E-hälsomyndigheten flaggar också för att det kommer att krävas mer resurser. Ingen av dem anger om det behövs fler anställda men Lantmäteriet skriver att den nya lagen kommer att innebära ”konsekvenser för centrala delar” i myndighetens verksamhet.

Ny lag behöver kompletteras

Den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft 1 april i år. Regeringens utredare tittar just nu på olika typer av kompletteringar till lagen.

En utredning har bland annat föreslagit att skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal vid upphandlingar ska utvidgas.

Förslaget innehåller också förändringar när det gäller ett antal olika myndigheters tillsyns- och samordningsuppdrag.

Innan regeringen tar beslut har berörda myndigheter fått svara på hur de ställer sig till förslaget i en remissrunda.

Flera myndigheter uppger att de behöver ett ökat anslag för att kunna anställa nya medarbetare som en följd av den nya lagen. Däribland Säkerhetspolisen, Transportstyrelsen, Energimyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA