Ny modell för fördelning av forskningsanslag ska tas fram

HÖGSKOLAN2022-01-17
Regeringen planerar att ta fram en ny modell för hur resurserna till forskning och utbildning på forskarnivå fördelas mellan lärosätena. Målet är en kvalitetsbaserad fördelning av hög vetenskaplig kvalitet.

Regeringen har gett Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, och Verket för innovationssystem, Vinnova, i uppdrag att tillsammans vidareutveckla den modell för kvalitetsbaserad resursfördelning som myndigheterna tog fram i somras. Uppdraget och redovisningen ska samordnas av Vetenskapsrådet. Avsikten är att modellen ska ersätta nuvarande fördelning utifrån kvalitetsindikatorer.

Uppdraget syftar enligt regeringen till att vidareutveckla de delar av modellen som avser hur ansökan och bedömningar av profilområden ska utformas och genomföras. Redovisningen av detta uppdrag kommer att ligga till grund för regeringens ställningstaganden om införande av modellen.

Den grundläggande principen för kvalitetsbaserad fördelning ska enligt uppdraget vara hög vetenskaplig kvalitet. Vid bedömning av vad som är forskning av hög kvalitet ska internationellt vedertagna kriterier som tar hänsyn till kvalitet inom samtliga forskningsområden tillämpas. I detta ingår kvalitet i samverkan med det omgivande samhället som en viktig komponent i bedömningarna.

De berörda myndigheterna ska föra en dialog med universitet och högskolor. Vetenskapsrådet ska också löpande informera Regeringskansliet om arbetet. En gemensam skriftlig slutredovisning ska redovisas till Regeringskansliet senast 1 juni 2022. Målsättningen är att den nya modellen ska kunna införas från 2024, då en ny forskningspolitisk proposition planeras.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.