Annons:

Tobias Krantz presenterar utredningen om forskningsinfrastruktur.
Bild: Niklas Forsström/Regeringskansliet
Tobias Krantz presenterar utredningen om forskningsinfrastruktur.

Utredning föreslår satsningar för forskningsinfrastruktur

FORSKNING2021-08-11

Det behövs reformer för att förbättra och utveckla styrningen av den svenska forskningen, konstaterar regeringens särskilde utredare i en översyn av framtidens forsknings­infrastruktur.

Forskningsinfrastrukturutredningen har sett över själva grundorganisationen av den svenska forskningspolitiken. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver utredaren Tobias Krantz att den politiska styrningen behöver utvecklas och en strategisk inriktning tas fram med övergripande principer för hur forskningsinfrastrukturen ska utvecklas. Utredningen föreslår att de politiska partierna bjuds in att ingå i regeringens forskningsberedning och att beredningen ges en aktivare roll.

Nya investeringar i forskningsinfrastruktur ska enligt utredaren också komma till samhällelig nytta. Utredningen föreslår att Vetenskapsrådet får i uppdrag att främja tillgången till forskningsinfrastruktur för att möta samhällsutmaningar, vid sidan av sin nuvarande uppgift att ansvara för finansieringen.

Enligt utredningen behöver det finansiella rörelseutrymmet för universitet och högskolor ökas. Utredaren förslår att lärosätena ska få använda sparade ekonomiska resurser, i form av myndighetskapital för forskning, till investeringar i forskningsinfrastruktur. Utredningen vill att universitet och högskolor får rätt att ta ut avgifter för att tillhandahålla nationella forskningsinfrastrukturer.

Utredaren föreslår också en ny statlig myndighet för forskningsinfrastruktur av särskilt nationellt intresse. Det finns forskningsinfrastruktur som behöver hanteras i särskild ordning, som till exempel infrastrukturer med stora finansieringsbehov, där det kan krävas särskild kompetens för styrning, ledning och utvärdering eller där det kan finnas särskilda politiska behov. Enligt utredningen är ingen existerande myndighet lämplig att sköta den uppgiften.

Utredningen bedömer också att det behövs en ny myndighet för att samla de digitala infrastrukturerna för forskning. Ingen enskild organisation har i dag mandat för att samordna sektorn avseende digitala infrastrukturer, och enligt utredaren saknas en tydlig vision och strategi för digitala infrastrukturer för forskning. Myndigheten kan vara en separat myndighet eller samordnas med myndigheten för forskningsinfrastruktur av särskilt nationellt intresse.

För att säkra tillgången till polarforskningsfartyg föreslår utredningen att Sverige bygger ett eget polarforskningsfartyg för att ersätta det nuvarande polarforskningsfartyget Oden. En nykonstruktion skulle innebära en avsevärd ambitionsökning för svensk polarforskning, konstaterar utredaren, och föreslår att satsningen finansieras över statsbudgeten.

Det här är forskningsinfrastruktur

Forskare kan behöva avancerade verktyg för att kunna genomföra sin forskning. Det är det som kallas för forskningsinfrastruktur. Exempel är databaser, forskningsanläggningar, biobanker och storskaliga beräkningsverktyg.

Källa: Vetenskapsrådet

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA