Nya avgifter för forskningsinfrastruktur

HÖGSKOLAN2022-08-19
Regeringen vill att fler ska få tillgång till lärosätenas forskningsinfrastruktur, som databaser och laboratorier. Nu finns en ny förordning med regler för hur universitet och högskolor kan ta ut avgifter från dessa aktörer.

Regeringen har beslutat om en ny förordning för de avgifter som statliga universitet och högskolor får ta ut från andra aktörer som använder deras forskningsinfrastruktur. Det kan till exempel handla om databaser, laboratorier, forskningsfartyg eller storskaliga beräkningsverktyg. Syftet är enligt ett pressmeddelande att ge lärosätena bättre förutsättningar att tillgängliggöra infrastrukturen.

”För att lärosätenas investeringar i forskningsinfrastruktur ska göra maximal nytta i samhället är det viktigt att infrastrukturen även kan användas av företag, organisationer och andra myndigheter. Med det nya regelverket löser vi avgiftsfrågan, vilket ger universitet och högskolor bättre förutsättningar att tillgängliggöra sin forskningsinfrastruktur för andra aktörer”, framhåller utbildningsminister Anna Ekström i pressmeddelandet.

Redan i dag tar lärosätena ut avgifter för forskningsinfrastruktur, men den nya förordningen gör det möjligt för dem att ta ut avgift för alla delar av tillgängliggörandet, även kostnader för personal och kringmaterial som behövs för att använda infrastrukturen.

Flera lärosäten har enligt regeringen framfört önskemål om en särskild reglering av avgifter för forskningsinfrastruktur. År 2019 gav regeringen Ekonomistyrningsverket, ESV, i uppdrag att ta fram ett sådant förslag. Den nya förordningen bygger på det förslag ESV lagt fram.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.