Bild: Försäkringskassan

Ny myndighet får chef från Försäkringskassan

UTBETALNINGSMYNDIGHETEN2023-08-08

Per Eleblad blir generaldirektör och chef för Utbetalningsmyndigheten från starten 1 januari nästa år. Han kommer närmast från olika chefsbefattningar på Försäkringskassan.

Utbetalningsmyndighetens startar sin verksamhet 1 januari 2024. Myndighetens uppdrag blir att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Myndigheten kommer enligt ett pressmeddelande från regeringen att ha två huvudsakliga uppgifter: administration av ett system med transaktionskonto samt dataanalys och granskning.

Per Eleblad har gedigen erfarenhet av styrning och ledarskap på högsta myndighetsnivå från Försäkringskassan där han under många år har ingått i ledningen. Där har han bland annat arbetat just med att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Detta gör honom mycket passande för rollen som generaldirektör för Utbetalningsmyndigheten”, konstaterar finansminister Elisabeth Svantesson, M, i pressmeddelandet.

Per Eleblad kommer närmast från en tjänst som chef för analysavdelningen och avdelningen för ledningsstöd, tillförordnad analyschef och ekonomidirektör på Försäkringskassan. Han har de senaste sju åren genom olika roller tillhört Försäkringskassans ledningsgrupp.

Sedan 2019 har Per Eleblad lett arbetet i det myndighetsgemensamma initiativet Mur, som syftar till att identifiera, förhindra och stoppa brott mot välfärdssystemet. I tidigare roller har han ansvarat för utveckling av Försäkringskassans betalsystem och för Försäkringskassans riskbaserade kontroller.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA