Utbetalningsmyndigheten får ny lokaliseringsort

UTBETALNINGSMYNDIGHETEN2022-12-07

Den nya regeringen ändrar lokaliseringen för den ännu inte inrättade Utbetalningsmyndigheten, som enligt den förra regeringens direktiv skulle placeras i Södertälje. Enligt ett tilläggsdirektiv till den utredning som förbereder bildandet av den nya myndigheten ska den nu placeras i Stockholmsområdet.

Den nya Utbetalningsmyndigheten ska ta över ansvaret för att betala ut förmåner och stöd som sjukpenning, bostadsbidrag och pensioner. Syftet är att göra det lättare att upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

Försäkringskassans rättschef Mikael Westberg fick i mars i år uppdraget att förbereda bildandet av den nya myndigheten med målet att den ska kunna starta sin verksamhet 1 januari 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA