Nya lagar ska reglera Utbetalningsmyndigheten

UTBETALNINGSMYNDIGHETEN2022-09-06

Regeringen skickar fyra nya lagförslag till lagrådet inför inrättandet av den nya Utbetalningsmyndigheten, som ska administrera utbetalningar från välfärdssystemen. Lagarna ska möjliggöra och reglera den nya myndighetens verksamhet.

Den nya Utbetalningsmyndigheten inrättas för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Syftet är att se till att skattebetalarnas pengar går till det de är avsedda för och att upprätthålla förtroendet för välfärdssystemen.

I pressmeddelandet kommenterar finansminister Mikael Damberg planerna på den nya myndigheten. Han menar att organiserad brottslighet som utnyttjar systemen för sin egen vinning är ett av de allvarligaste hoten mot välfärden: ”Det riskerar att urholka förtroendet och legitimiteten. Människor ska kunna lita på att deras skattepengar går till det de är avsedda för. Inte en krona ska gå till organiserad brottslighet eller den som fuskar.”

Utbetalningsmyndighetens uppgift blir att motverka brottslig aktivitet gentemot välfärdssystemen. Myndigheten ska också genomföra systemövergripande dataanalyser och granskningar. De nya lagarna innebär bland annat att Utbetalningsmyndigheten ska vara skyldig att underrätta andra myndigheter och berörda aktörer vid felaktiga utbetalningar samt vid andra felaktigheter. Statliga myndigheter och vissa andra aktörer, som exempelvis arbetslöshetskassorna, ska också vara skyldiga att under vissa förhållanden lämna uppgifter till Utbetalningsmyndigheten.

Utbetalningsmyndigheten ska administrera utbetalningar från välfärdssystemen från Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, samt utbetalningar från skattekontot hos Skatteverket.

De nya reglerna föreslås träda i kraft i samband med att myndigheten inrättas 1 januari 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA