Ny myndighet får stöd av Skatteverket

UTBETALNINGSMYNDIGHETEN2023-03-17

Skatteverket har fått regeringens uppdrag att ta fram och leverera it-tjänster till Utbetalningsmyndigheten, som inrättas 1 januari 2024. Den nya myndigheten ska motverka fusk och bidragsbrott i välfärdssystemen.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att det kommer att krävas rätt verktyg och förutsättningar för att Utbetalningsmyndigheten ska kunna genomföra sin huvudsakliga uppgift. Därför ger regeringen Skatteverket i uppdrag att ta fram förslag och leverera it-tjänster till den nya myndigheten. Skatteverket ska också ge nödvändigt tekniskt och administrativt stöd för att verksamheten ska kunna börja 1 januari 2024.

Utbetalningsmyndigheten, som kommer att lokaliseras till Stockholm, får två huvudsakliga uppgifter. Den ena blir att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar. Den andra att ansvara för administration av utbetalningar från vissa statliga myndigheter.

Enligt regeringens beslut får kostnaderna för planering, förberedelse samt leverans av it-tjänster och tekniskt och administrativt stöd uppgå till åtta miljoner kronor under 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA