Ny vägledning för lyckad förändring

STATSFÖRVALTNING2017-12-15

Ekonomistyrningsverket, ESV, har tagit fram en särskild vägledning för förändringsarbete på statliga myndigheter. Vägledningen ska hjälpa myndigheterna att få bättre förutsättningar för att lyckas med förändringar.

ESVs nya skrift Att leda förändring i offentlig verksamhet är enligt myndigheten den första svenska publikationen som behandlar förändring med fokus på offentlig sektor. I vägledningen beskriver ESV en process i tre steg för hur man kan få bättre förutsättningar för att lyckas genomföra förändringar.

Enligt ESV är förmågan att hantera förändringar en förutsättning för att skapa en effektivare statsförvaltning. Den nya vägledningen beskriver en process som ger offentliga organisationer verktyg för att genomföra förändringar på ett mer strukturerat sätt. Processen består av tre steg: att förbereda, genomföra och förstärka förändringsarbetet. Skriften har tagits fram i samarbete med Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen och bygger på en öppen standard för förändringsledning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA